Recent onderwijsbeleid in Perú

In het sponsorpakket dat sinds mei op onze website staat, geeft Walter Meekes een korte impressie van het onderwijsbeleid dat sinds de zittingstermijn van de vorige president Ollanta Humala is ontwikkeld. We vinden het van belang hier enige aanvullingen op te geven. De inspanningen van HoPe vinden immers in dit kader plaats.

Inhaalslag

De Peruaanse overheid is sinds enige jaren bezig met een inhaalslag om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Geen overbodige luxe want de kwaliteit van het onderwijs in Peru is nog altijd een van de laagste in Latijns-Amerika. Waar vroegere regeringen het onderwijs met lapmiddelen en poetsdoeken probeerden op te vijzelen, heeft de vorige regering, van Ollanta Humala – 2011-2016 – , voor het eerst een serieus begin gemaakt met het erkennen van de daadwerkelijke problemen binnen het onderwijs en het systematisch aanpakken van betreffende struikelblokken. De huidige regering van Pedro Pablo Kuczynski zet de lijn van Humala voort. Een van de duidelijke doelstellingen binnen het onderwijsprogramma is het tweetalig intercultureel onderwijs. 
Spaans is de eerste officiële taal van Peru maar in grote delen van Peru gelden eigen, inheemse talen nog altijd als eerste taal. Daarnaast zijn culturele verschillen binnen Peru erg groot. Te denken valt aan de Hoogland Indianen in het Andesgebergte en aan de verschillende inheemse stammen in het Amazonegebied. In de 25 jaar dat HoPe werkzaam is in Peru is Humala de eerste president geweest die de culturele en taalkundige verscheidenheid van het land heeft erkend. Hij heeft deze ook gepaste ruimte willen geven binnen het openbaar onderwijs van het land. 

Na de presidentsverkiezingen van 2016 heeft de nieuwe president de toenmalige minister van Onderwijs, Jaime Saavedra Chanduví, gehandhaafd: een uitzondering in het Peruaanse staatsbestel. Kuczynski vond dat de minister het goed had gedaan en wilde zijn onderwijsbeleid voortzetten. Door politiek gedoe moest Jaime Saveedra in december 2016 aftreden. Hij is opgevolgd door de 52-jarige Marilú Martens Cortés. Marilú Martens is psychologe / pedagoge en was enige tijd adviseur en medewerkster van Saavedra.

Ook zij zal de beleidslijnen van haar voorganger doortrekken en waar nodig intensiveren, waarbij gelijke kansen voor jongens en meisjes zonder onderscheid zullen worden bevorderd. 

Minister Marilú Martens Cortés bij haar installatie door president Pedro Pablo Kuczynski

Projecten van HoPe

Stichting HoPe werkt sinds 1996 aan het tweetalig intercultureel onderwijs in Peru. HoPe heeft hiermee een grote voorsprong op het Ministerie van Onderwijs. Het ministerie heeft de ervaring van HoPe als zeer waardevol erkend en heeft HoPe gevraagd haar ervaringen samen met het ministerie te gebruiken in nieuw op te zetten onderwijsprogramma’s en nieuw te ontwikkelen leermateriaal. De samenwerking heeft geresulteerd in verschillende projecten en diverse producten. Het meest concrete voorbeeld is het programma Ternura dat HoPe in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en collega NGO Plan Internationaal in de jaren 2009 tot en met 2016 heeft uitgevoerd. Via dit programma hebben duizenden kinderen in rurale gebieden toegang gekregen tot goed kleuteronderwijs. Ternura heeft geresulteerd in het ontwerpen van een aangepast leerprogramma voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. Het programma sluit aan bij de werkelijkheid van de inheemse gemeenschappen in de Regio Cusco (2 keer zo groot als Nederland). 
Het programma Ternura wordt vanaf 2017 in alle kleuterscholen van de Regio Cusco ingevoerd. HoPe speelt, samen met het Ministerie van Onderwijs, een belangrijke rol bij de implementatie van het programma.

Op bescheidener schaal heeft HoPe in het basis- en middelbaar onderwijs voor leerlingen uit de inheemse bevolking met succes geëxperimenteerd met het zelf ontwikkelde programma “Spaans als tweede taal”. Ook dit programma is positief beoordeeld. Er zijn voorbereidingen gaande om ook dit programma op grotere schaal in te voeren.  

anbi

...en druk enter
...en druk enter