Overdracht bestuur leerlingenhuis middelbare school Patacancha aan de ouderraad

2017 07 leerlingenhuis Patacancha 0R5A7477
Vrijdag 30 juni was een nieuwe mijlpaal voor Stichting HoPe. Op deze dag heeft HoPe de verantwoordelijkheid met betrekking tot het leerlingenhuis van de middelbare school overgedragen aan de ouderraad.

In 2002 heeft HoPe, op verzoek van en samen met de ouders van leerlingen uit negen indiaanse dorpen, de middelbare school van Patacancha opgericht. Voorheen hadden kinderen uit deze inheemse dorpen niet de gelegenheid om middelbaar onderwijs te volgen. Er waren echter leerlingen die 5 uur of langer moesten lopen om op school te komen. Ondoenlijk om dat dagelijks te doen. HoPe heeft dan ook in 2005 het leerlingenhuis oftewel het schoolinternaat geopend. Leerlingen die ver van school wonen kunnen hier van maandag tot vrijdag verblijven en normaal de lessen op school volgen.

Het leerlingenhuis biedt onderdak aan 40 jongens en meisjes. Het huis heeft slaapvertrekken, een keuken en een eetzaal en toiletten en douches. Het programma wordt intern begeleid door een ex-leerlinge van de school.

HoPe heeft 12 jaar lang het bestuur en de begeleiding van het leerlingenhuis verzorgd. Sinds 2014 werkt HoPe aan de overdracht van de verantwoordelijkheid van het leerlingenhuis aan de ouders van de leerlingen. Vrijdag 30 juni vond de daadwerkelijke overdracht plaats.

Voor HoPe is het belangrijk dat mensen uit inheemse berggemeenschappen of achterstandswijken die deelnemen aan onze programma’s zoveel mogelijk zelf de uitvoering van de projecten ter hand nemen.

HoPe blijft het leerlingenhuis financieel en materieel steunen en ook zal HoPe in de komende tijd de ouders begeleiden in de uitvoering van hun taak.

Walter Meekes, Directeur Stichting HoPe, Cusco,  Peru 

anbi

...en druk enter
...en druk enter