Update onderwijs

Het team van HoPe Peru heeft het er druk mee. Er is veel te doen in een uitgestrekt en niet altijd makkelijk bereikbaar gebied.

  • Er worden regelmatig door het team workshops georganiseerd en gegeven.
  • Er is samen met 25 scholen van 3 redes (netwerken) hard gewerkt aan schoolwerkplannen.
  • Ook de gemeente Maras vraagt hulp bij het maken van deze plannen. Vanaf augustus gaat het team hiermee aan de slag.
  • Er blijven nieuwe verzoeken binnenkomen van plaatselijke onderwijsinstellingen voor steun bij het opzetten van schoolwerkplannen. Dit is alweer een erkenning voor het werk van HoPe. De expertise van het team neemt toe, door de praktijkervaringen, maar ook dankzij cursussen van de DREC, de Cusco-afdeling van het Ministerie van Onderwijs.
  • Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met 12 scholen in de provincie Calca met veel aandacht voor L2: Spaans als 2e taal.
  • De burgemeester en wethouders van Colquepata vragen HoPe om steun op scholen. Hiervoor hebben ze een verzoek ingediend bij de UGEL, de plaatselijke afdeling van het Ministerie van Onderwijs.
  • Het L2 programma - Spaans als tweede taal - heeft weer extra aandacht gekregen nadat in mei de resultaten in Tiracancha enigszins teleurstellend waren. Het wordt ons duidelijk dat een complex programma zoals L2 doorlopende begeleiding nodig heeft. Het team heeft hierover uitgebreid onderling en met de leerkrachten gesproken. Er zijn en worden nieuwe leerkrachten ingewerkt. In juli zijn er in de kleuterklassen en op de basisscholen al betere resultaten te zien.

anbi

...en druk enter
...en druk enter