Recente successen

wildeganzenDe Lionsclub Kaag & Braassem heeft vorig jaar actie gevoerd voor het programma “Spaans als Tweede Taal L2” in Tiracancha. De actie heeft het formidabele bedrag van € 18.000,- opgeleverd.  Daar kwam nog bij dat Wilde Ganzen bereid bleek mee te doen en een premie op het bedrag wilde zetten. We willen alle betrokkenen bij de actie van de Lionsclub hartelijk danken.

Ondertussen was eind 2018 een van de twee auto’s van HoPe Perú gestolen en niet meer teruggevonden. HoPe Nederland startte een actie om fondsen te werven voor de aankoop van een vervangende tweedehands auto. Het duurde even voordat deze op gang kwam, maar het uiteindelijke resultaat, bijna € 19.000,-, heeft onze verwachtingen overtroffen. Langs deze weg willen we iedereen die hieraan heeft bijgedragen van harte danken!

Omdat op het moment dat de actie voor de auto van start was gegaan niet duidelijk was of de benodigde fondsen gehaald zouden worden, bood Wilde Ganzen de mogelijkheid om die onzekerheid te ondervangen door beide projecten te combineren zodat Wilde Ganzen ook mee zou betalen aan de noodzakelijke aankoop van de vervangende auto. Hun voorstel was de ingezamelde bedragen aan te vullen tot een bedrag van €50.000 euro. Van dit aanbod hebben wij natuurlijk graag gebruik gemaakt.

Wij zijn heel blij te kunnen meedelen dat wij eind mei bericht hebben ontvangen dat onze "projecten" bij Wilde Ganzen zijn gehonoreerd. Dit houdt in dat het bedrag van €18.000 van de Lions Kaag & Braassem en de somma van € 15.000 van HoPe NL aan Wilde Ganzen worden overgemaakt. Wilde Ganzen maakt daar € 50.000 van en stort dat op de rekening van HoPe Perú.  Nu Wilde Ganzen meedoet, is het project “Spaans als Tweede Taal L2” in Tiracancha voor 100% gedekt. Daarbij is het nog ontbrekende bedrag ter vervanging van de gestolen auto nu ook beschikbaar.

Dit betekent dat wij de actie voor de auto hierbij afsluiten.

Mede namens het team in Peru nogmaals onze dank aan allen die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat. Niet alleen kan een belangrijk taalproject worden voortgezet, maar ook het knellende vervoersprobleem van het HoPe team in Cusco is nu opgelost.

 

anbi

...en druk enter
...en druk enter