Seksuele Educatie en het gevoel van urgentie in Perú

Peruanen zijn trots op hun land. “Orgulloso de ser Peruano“ was ooit een slogan waarmee je op het vliegveld van Cusco werd begroet: Trots om Peruaan te zijn. Maar veel Peruanen zijn zich ook bewust van tekortkomingen in hun land. Zo constateren zij dat er dagelijks kinderen worden ontvoerd, seksueel misbruikt en zelfs vermoord. Er is een groeiend bewustzijn; men denkt na over de vraag hoe dat te voorkómen. Er verschijnen schrijnende verhalen in de kranten, waarin ouders van de slachtoffers aan het woord worden gelaten. Zowel het Ministerie van Justitie als het Ministerie voor vrouwen en kwetsbare bevolkingsgroepen ondernemen acties om er wat aan te doen. HoPe levert ook haar bijdrage via een onderwijsprogramma waarin seksuele educatie een belangrijk onderdeel is.

Als er geen corona pandemie had geheerst, was HoPe nu al druk bezig met het uitvoeren van het onderwijsprogramma in 17 scholen en het schoolinternaat in de provincie Urubamba. Zoals bekend is seksuele educatie daarvan een belangrijk onderdeel. Helaas moet de zaak worden uitgesteld vanwege de algehele lockdown. Maar wees gerust, er is geen sprake van afstel. Het HoPe team staat met ongeduld in de startblokken. 

De behoefte aan het project is groot. Er is veel draagvlak voor op de betrokken scholen en bij de ouders, net als in de maatschappij als geheel. De urgentie blijkt iedere keer ook weer uit de berichten in de media. We zien krantenkoppen als "Peru, het land waar meisjes niet de straat op kunnen zonder te worden ontvoerd, misbruikt of vermoord". De centra van de overheid die de positie van vrouwen proberen te versterken – Centros de Emergencia Mujer, CEM – meldden dat er in 2019 ruim 5000 minderjarigen het slachtoffer waren van verkrachting. En dat betreft dan alleen de gevallen die bekend zijn. Andere bronnen melden dat uit de statistieken valt op te maken dat er iedere twee minuten in Peru een kind seksueel wordt misbruikt, vaak ook door adolescenten. 

Krantenkoppen overdrijven vaak en op statistieken valt altijd wel wat aan te merken, maar niemand kan er omheen dat de situatie ernstig is en dat actie geboden is. 

Op 4 maart jl. publiceerde Lorena Obregon in de digitale krant Perú21 een lijst van trieste gevallen van kindermisbruik met de dood tot gevolg. Aan het eind van haar relaas stelt ze vast dat de dieper liggende oorzaak van het probleem gelegen is in het “machismo”, het stereotiepe hanige gedrag van mannen waarbij geen plaats is voor wat meer tedere emoties. Dat geeft impulsen aan de cultuur van agressiviteit, stoerheid, misbruik en verkrachting en leidt tot minachting van belangrijke aspecten van het leven zelf.
Ziet zij een oplossing? Ja, dé oplossing is volgens haar gelegen in een cultuuromslag die kan worden gerealiseerd door een actief overheidsbeleid dat opkomt voor de kwetsbare vrouwen en kinderen. Dit in combinatie met onderwijs aan en opvoeding van de jonge generatie, waarbij gelijkheid van jongens en meisjes richtlijn is en respect voor het leven van de ander wordt bijgebracht. En dat allemaal opdat in de toekomst iedereen zonder angst op straat kan lopen. 

Wij zien hier een duidelijke verbinding met het onderwijsprogramma van HoPe, met als speerpunt seksuele educatie. De HoPe medewerkers in Cusco hebben zich daarop gedegen voorbereid. Zodra de lockdown is opgeheven gaan ze los, op 17 scholen en in het schoolinternaat. Natuurlijk altijd met de steun van onze trouwe donateurs.

Maarten Elling 

 

 

 

anbi

...en druk enter
...en druk enter