Publicatie handleiding voor projectonderwijs

In de inheemse gemeenschap Tiracancha heeft HoPe samen met het Internationaal Aardappelcentrum uit Lima een project uitgevoerd met als titel “De aardappelen van mijn dorpsgemeenschap”. Via de methode voor projectonderwijs hebben de leerlingen van klas vier van de middelbare school allerlei thema’s, gerelateerd aan de aardappel, onderzocht. Binnen het project hebben de leerlingen literatuur bestudeerd maar vooral ook veel veldonderzoek gedaan. Zo hebben zij veel interviews afgenomen met dorpsbewoners en met name met de dorpsoudsten en hebben zij zelf aardappelen verbouwd en geoogst. Het project werd afgesloten met een expositie op dorpsniveau. De hele gemeenschap werkte mee om alles te laten zien wat er maar met de aardappel te maken heeft. Zo werden onder andere meer dan 50 aardappelrassen getoond, liet een boer alle gereedschappen zien die gebruikt worden bij het verbouwen en oogsten van de aardappel, werden diverse methodes getoond om aardappelen langdurig te bewaren en werden verschillende gerechten op basis van aardappelen klaargemaakt.

HoPe heeft het project gesystematiseerd en uitgegeven als handleiding voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van projectonderwijs.

De methode kan gebruikt worden voor projectonderwijs met betrekking tot ieder willekeurig thema. De handleiding sluit aan bij het nationaal programma van het Ministerie van Onderwijs waarbinnen het ministerie projectonderwijs stimuleert.

anbi

...en druk enter
...en druk enter