Erkenning van de gemeente Ollantaytambo voor het werk van HoPe

In een ceremonie in het stadshuis van Ollantaytambo overhandigde de burgemeester eind juli een officieel document van dank en erkenning aan Walter en Tineke. Het document, 3 a-viertjes lang, is vol lof en dank voor het werk van HoPe van de afgelopen meer dan twintig jaar in zeven dorpen van de gemeente Ollantaytambo. 

Het schoolinternaat van de middelbare school van Patacancha wordt volop geprezen. Dankzij dit opvanghuis kunnen scholieren, die te ver van de school wonen om er elke dag naar toe te kunnen gaan, hun diploma halen. Ook het voedselprogramma wordt in de schijnwerpers gezet. 

Verder is er aandacht en lof voor het onderwijsprogramma van HoPe tijdens de coronacrisis. Er is in rap tempo een compleet onderwijs-op-afstand programma opgezet, inclusief scholing voor docenten. Schoolkinderen zijn hiermee in staat om door te blijven leren ook al zijn de scholen gesloten.

Natuurlijk is er ook veel dank voor HoPe’s donatie van twee zuurstofconcentratoren aan de dokterspost van Ollantaytambo. 

De gemeente zorgt ervoor dat de erkenning bekend wordt in de hele regio en dat plaatselijke autoriteiten ervan op de hoogte zijn.

anbi

...en druk enter
...en druk enter