De herstart van onderwijsprogramma’s en het werk in de Biblioteca

Het virus heeft ertoe geleid dat onderwijsprojecten van HoPe sinds maart 2020 noodgedwongen zijn aangepast of stopgezet. HoPe heeft tijdens de pandemie digitale onderwijsprogramma’s opgezet en gezorgd voor de verspreiding van lesmateriaal in afgelegen gebieden. Zodoende hebben kinderen ondanks corona de mogelijkheid gehad om door te leren. Daarvan is ook dankbaar gebruik gemaakt. Maar natuurlijk haalt niets het bij gewoon onderwijs: de leerlingen bij elkaar in een klas met lessen van goede en betrokken docenten. En gelukkig lijkt het erop dat het onderwijs in Cusco binnen niet al te lange tijd weer die kant op zal gaan.

De scholen zijn sinds een paar maanden enkele dagen per week open. De situatie is nog niet optimaal. Corona is er nog steeds waardoor het regelmatig gebeurt dat lessen uitvallen. Het lopende vaccinatieprogramma zal dit verbeteren.

Het leerlingenhuis in Patacancha is vanaf eind november ook weer open. Leerlingen die ver weg wonen kunnen daar nu twee dagen per week terecht. In het nieuwe schooljaar zullen de leerlingen er weer de hele week kunnen verblijven.

Het nieuwe schooljaar begint in maart 2022. Het team van HoPe is momenteel regelmatig in gesprek met de UGEL en DISER (de regionale afdelingen van het Ministerie van Onderwijs) over de inhoud en start van de programma’s voor het schooljaar 2022.

De bibliotheek (naschoolse opvang) moest dicht tijdens de pandemie. Het plan is om de deuren vanaf januari weer te openen. Kinderen kunnen daar dan weer terecht voor extra begeleiding bij hun schoolwerk. In januari en februari is het schoolvakantie, maar het is de bedoeling om in die periode een deel van de achterstand, die de meeste kinderen de afgelopen twee jaar hebben opgelopen, in te halen via extra cursussen in de bibliotheek.

anbi

...en druk enter
...en druk enter