Nieuw onderwijsproject met het Ministerie van Onderwijs

Voor het vierde jaar op rij is HoPe door het Peruaanse Ministerie van Onderwijs uitgenodigd om een onderwijsproject met overheidsfinanciering uit te voeren.

In de afgelopen drie jaar heeft HoPe onderwijsprojecten uitgevoerd voor middelbare scholen met een schoolinternaat. HoPe heeft onderwijsmodellen ontwikkeld voor scholen in rurale streken waar leerlingen vaak uren moeten lopen om op school te komen. Voor deze leerlingen zijn schoolinternaten opgezet.

Het nieuwe project betreft ook middelbare scholen waar leerlingen ver naar school moeten lopen. Het verschil met de vorige scholen is echter dat de leerlingen hier niet op school blijven, er is geen internaat. De leerlingen komen drie dagen per week naar school waar zij normaal de lessen volgen. Donderdag en vrijdag blijven de leerlingen thuis en komen de leerkrachten hen daar bezoeken. Een belangrijk onderdeel van het programma is dat leerlingen gestimuleerd worden om thuis een productief project op te zetten. Dat kan zijn het kweken van fruit of avocado’s, het fokken van cavia’s of kippen, het opzetten van een restaurantje of het uitvoeren van een ambacht. Het doel is leerlingen en hun families te stimuleren bij het opzetten van kleine productieve familiebedrijfjes.

Het programma duurt drie jaar, maar het ministerie evalueert het programma jaarlijks en contracteert de counterpart ook per jaar.

anbi

...en druk enter
...en druk enter