Kallpanchis: de Biblioteca en het wegwerken van leerachterstanden

Na twee jaar pandemie en verplichte sluiting van scholen hebben de meeste scholieren in Cusco een zorgwekkende leerachterstand opgelopen. Sinds het begin van dit jaar, al vóór de opening van de scholen in maart, is het team van docenten van de Biblioteca bezig deze achterstand weg te werken. Dat betekent extra werk en de behoefte aan meer professionele kennis. Naast de ‘gewone’ huiswerkbegeleiding is er nu ook sprake van een leerachterstand die weggewerkt moet worden. 

Er is een extra docente aangesteld en onder leiding van Maria werkt het team van vier elke middag na school met ongeveer 40 à 60 scholieren. De kinderen krijgen aandacht en begeleiding bij het maken van hun huiswerk en er wordt gelet op de specifieke problemen van elk kind. 

De sfeer in het gebouw is ongedwongen en professioneel tegelijkertijd. Dat op zich wijst al op een goede leiding! Kinderen komen binnen en maken contact met vrienden en vriendinnen, maar al snel is iedereen hard aan het werk. 

Het is nog te vroeg om te kunnen stellen dat de leerachterstand is weggewerkt. In ieder geval is te zien dat de kinderen met hulp van de leerkrachten van de Biblioteca hun huiswerk kunnen maken, en dat wijst erop dat ze gelukkig wel in staat zijn om het leerprogramma op school te volgen. 

P.S. Leerachterstanden na de pandemie komen over de hele wereld voor. Ook in Nederland kampen scholieren met een leerachterstand en het ziet er niet naar uit dat deze op korte termijn kan worden ingehaald. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter