Opening klaslokaal computeronderwijs Patacancha

Het heeft allemaal wat langer geduurd dan gepland. Volgens de originele planning zou HoPe in 2020 een nieuw klaslokaal bouwen voor het computeronderwijs op de middelbare school van Patacancha. Door de coronapandemie was het echter onmogelijk om in een afgelegen bergdorp, op 4000 meter hoogte in de bergen, de bouw van een klaslokaal te realiseren. Het werd 2022 voor we met de bouw konden beginnen en 2023 voor het lokaal feestelijk in gebruik kon worden genomen.

HoPe heeft de school in 2002 op verzoek van de lokale bevolking opgericht. Voordien hadden de jongeren uit de inheemse berggemeenschappen niet de gelegenheid om middelbaar onderwijs te volgen. De school telt ondertussen ruim 150 leerlingen. De helft van de leerlingen komt uit verafgelegen bergdorpen. Voor deze jongeren die soms wel vijf uur moeten lopen om op school te komen, heeft HoPe een schoolinternaat opgezet. Jongeren blijven van maandag tot en met vrijdag in het internaat op school.

De school beschikte over een lokaal voor computeronderwijs. De ruimte was echter veel te klein en geheel ongeschikt voor het grote aantal leerlingen en computers dat de school nu heeft. Voor goed onderwijs in de ICT was een groter lokaal nodig. 

HoPe heeft een mooi, groot en goed ingericht lokaal gebouwd waar nu 30 leerlingen tegelijkertijd computeronderwijs volgen. Alle computers zijn aangesloten op een netwerk en verbonden met het internet. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter