Nieuw schooljaar, nieuw jaar voor de buitenschoolse opvang

De zomervakantie voor het onderwijs in Peru begint net voor Kerstmis en de scholen gaan begin maart weer open voor een nieuw schooljaar. 

Eén van de langstlopende projecten van HoPe is de buitenschoolse opvang in de achterstandswijk Villa Maria. Het project, dat wij gemakshalve “de bibliotheek” noemen, is in 2005 op verzoek van de bevolking opgezet. De kwaliteit van het openbaar onderwijs in Peru is nog altijd één van de laagste in Latijns-Amerika. Eén van de oorzaken is het geringe aantal effectieve lesuren door lesuitval. Stakingen, feesten en dikwijls lesuitval zonder duidelijke oorzaak zorgen ervoor dat het aantal effectieve uren sterk onder druk staat. Om toch aan het verplichte curriculum te voldoen, geven de docenten veel huiswerk mee aan de kinderen. Kinderen in de achterstandswijken hebben echter meestal niet de kans om thuis onder goede omstandigheden en in alle rust hun huiswerk te maken. Ook ontbreekt het hen aan de nodige materialen en bijvoorbeeld aan toegang tot het internet. 

HoPe verzorgt al jaren een programma waar kinderen na schooltijd onder begeleiding van professionele docenten en met ondersteuning van materialen, computers én internet hun huiswerk kunnen maken. 

Ondertussen hebben een paar duizend kinderen dankzij de ondersteuning vanuit de bibliotheek hun basis- en/of middelbare school met goed gevolg kunnen doorlopen. Ook dit jaar is de toestroom weer groot. Kinderen, en ook ouders, erkennen het belang van de ondersteuning vanuit de bibliotheek en ook dit jaar zitten de ruimtes van de bibliotheek weer dagelijks vol met kinderen. Zij genieten van de rust en de ondersteuning en kunnen zo de volgende dag weer met opgeheven hoofd en vol van vertrouwen naar school gaan. 

 

anbi

...en druk enter
...en druk enter