Ondersteuning middelbare scholen met een schoolinternaat

Het schoolinternaat van HoPe in de middelbare school van Patacancha heeft een aantal jaren geleden de aandacht getrokken van het Peruaans Ministerie van Onderwijs. Het ministerie erkende het belang van een dergelijke dienstverlening om kinderen uit afgelegen dorpen toegang tot het middelbaar onderwijs te bieden. 

Het ministerie heeft het internaat in Patacancha volledig geadopteerd en verzorgt de financiering en uitvoering van het programma. 

Ondertussen heeft het ministerie zelf een tweetal alternatieve onderwijsvormen opgezet voor jongeren uit afgelegen bergdorpen en uit dorpen in het Amazone oerwoud. Voor de opzet en uitvoering van deze programma‚Äôs schrijft het ministerie jaarlijks een aanbesteding uit. HoPe heeft in de afgelopen vier jaar deze aanbestedingen gewonnen en het programma voor het ministerie uitgevoerd. Ook in 2023 doet HoPe weer mee. 

HoPe wordt ondertussen, zowel op nationaal als op regionaal niveau, erkend als specialist in het opzetten en uitvoeren van onderwijsvormen met een schoolinternaat of persoonlijke thuisbegeleiding. Naast het programma dat HoPe voor het nationaal ministerie uitvoert heeft HoPe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het provinciaal kantoor in Paruro. HoPe gaat in Paruro drie scholen ondersteunen waarbij we samen een handleiding voor scholen met een dergelijk programma op zullen stellen. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter