Studiefinanciering: Abel Ronaldiño Quispe Mamani

Het is een eer om mij tot u van Stichting HoPe te richten door middel van deze brief om mijn oprechte groet over te brengen en mijn dank uit te drukken. Mijn naam is Abel Ronaldiño Quispe Mamani. Ik ben 18 jaar en kom uit de gemeenschap Patacancha en het geeft me voldoening dat ik de gelegenheid heb om mijn geschiedenis en mijn schoolse ambities op het gebied van mijn studie voor een professionele carrière in de administratie van de internationale handel, die ik volg aan het privé-instituut voor hoger onderwijs voor handel "Khipu", met u te delen. Op maandag 12 juni heb ik het derde semester beëindigd en op 10 juli keer ik terug naar de lessen om met het vierde semester te beginnen.

Vanaf het moment dat ik van het bestaan van Stichting HoPe afwist en hun missie om getalenteerde studenten te ondersteunen, zijn mijn bewondering en dank verveelvoudigd. Jullie toegewijdheid en onwrikbare missie voor de ontwikkeling van jongeren is een bewijs van jullie visie en waarden. 

Als gepassioneerd student in een professionele carrière in de administratie van internationale handel heb ik de veranderingskracht ondervonden van de kennis en het belang om toegang te hebben tot kwalitatief goed onderwijs. Gedurende mijn academische traject heb ik steeds gezocht naar mogelijkheden om mijn horizon te verleggen en essentiële deskundigheden te verwerven in een zakelijk geglobaliseerde wereld.

Vandaag voel ik me geëmotioneerd en gemotiveerd om met u mijn toewijding en verbintenis met de voortreffelijke academie te delen. Gedurende mijn carrière heb ik een gedegen kennis in sleutelgebieden zoals internationale marketing, leiding van globale operaties en strategische zakendoen verworven. Bovendien heb ik de mogelijkheid gehad deze kennis toe te passen in praktijkomgevingen door deel te nemen aan projecten en stages, die me een daadwerkelijk beeld van de echte internationale zakenwereld hebben laten zien.

Vanaf hele jonge leeftijd heb ik een diepe passie gevoeld voor de internationale zakenwereld en leiderschap. Mijn wens om in dit veld te leren en te groeien is steeds een motor in mijn academische en persoonlijke leven geweest. Gedurende mijn gehele studententijd heb ik een solide verbinding met de excellente academie en een onvermoeibare toewijding aan mijn studie laten zien.

Gedurende mijn academische ontwikkeling in de administratie van internationale handel heb ik een solide basis verworven van kennis op het gebied van leiding aan mensen, financiën, marketing en zakelijke strategie. Deze kennis heeft me toegestaan het belang van een efficiënte administratie te begrijpen en hoe degelijke principes toe te passen om zakelijke beslissingen te nemen.

Naast mijn academische resultaten heb ik ook gezocht naar mogelijkheden om mijn kennis toe te passen in de praktijk. Ik heb actief deelgenomen aan projecten voor ondernemerschap en pre-professionele zaken, waarin ik de mogelijkheid heb gehad om te werken aan mijn preprofessionele praktijklessen van module 1, aandacht voor de klant, in de onderneming genaamd Plasticos 2000 en werkelijke uitdagingen te bewerkstelligen in de zakelijke wereld. Deze ervaringen hebben me het belang geleerd van samenwerking en leiderschap en de capaciteit me aan te passen aan dynamische omgevingen.

Naarmate ik in mijn carrière in de administratie van internationale handel vorder heb ik de vaste bedoeling dat ik belangrijke bijdragen lever aan het zakelijke bereik. Ik wil mijn kundigheid en kennis gebruiken om de operationele effectiviteit te verbeteren, duurzame groei te realiseren en de sociale gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te bevorderen. Daarnaast wil ik een verantwoordelijk en ethisch leider zijn, die in staat is zijn teams te leiden tot aan het succes en een positieve invloed uit te oefenen in de samenleving.

Op dit moment gaat het goed met mijn studie, alhoewel ik een beetje moeite heb met een cursus genaamd kosten en begroting en ik heb aan dit thema wat meer tijd moeten besteden. Na de onderzoeken die ik gedaan heb, heb ik geleerd dat het opzetten van kostenoverzichten en begrotingen belangrijk en fundamenteel is voor ons als studenten in onze professionele carrière in de administratie van internationale handel. In de cursus die in het derde semester gegeven werd, hebben we twee projecten gerealiseerd in ondernemerschap van het onderzoek van kosten en begroting van de markt:

  1. Toetjes op basis van de chía-plant waarbij het belangrijk was om een markt te onderzoeken voor een objectief publiek waarbij we 500 fysieke en virtuele vragenlijsten hebben uitgezet.
  2. Orthopedische leren alpaca-schoenen waarvoor de kosten werden berekend en de begrotingen voor de materialen en al datgene wat we daarbij nodig hadden om dit product te kunnen produceren.

Op 1 december 2022 ben ik begonnen met mijn pre-professionele praktijklessen van de eerste module van mijn carrière in de administratie van internationale handel, bestaande uit aandacht voor de klant en als verkoopadviseur in de zaak van Plasticos 2000. In de gerealiseerde praktijklessen in deze zaak heb ik geleerd hoe de verkopen in de markt te realiseren, welke klantensoorten er komen om te kopen waarbij mijn preprofessionele praktijklessen me erg geholpen hebben en waarin ik mijn geleerde kennis heb leren toepassen.

Toen ik mijn pre-professionele praktijklessen heb beëindigd, heb ik mijn rapport gemaakt. Nadat ik alles dat ik in de zaak heb gedaan heb beëindigd, heb ik het formulier aangeleverd aan de manager van de praktijklessen om mijn certificaat van praktijklessen in het instituut te verwerken.

Ook hebben we deelgenomen aan seminars die werden geleid door professionals met veel ervaring op de nationale en internationale markt, die elk semester werden gehouden. Dit hielp alle studenten heel erg om de leertijd te verbeteren.

  • Mijn doel is om mijn eigen zaak op het gebied van administratie van internationale handel te vestigen en te leiden. Ik wil een solide organisatie opbouwen, die bekend staat om haar vernieuwing, zakelijke ethiek en haar bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling.

Om dit doel te bereiken verplicht ik me om een stevige basis te verkrijgen van kennis en kunde in zakelijk leiderschap, daarnaast doorlopend onderwijs te volgen en te zoeken naar relevante praktijkervaringen in de zakelijke wereld. Ik streef ernaar me te ontwikkelen tot een inspirerend en vooruitziend leider, die bekwaam is om zijn team te leiden tot aan het succes en een samenwerkende en motiverende werkomgeving te vormen.

Bovendien zoek ik naar mogelijkheden om een netwerk van professionele contacten te ontwikkelen en te versterken, solide relaties te onderhouden met experts in de industrie en andere invloedrijke personen. Dit zal eraan bijdragen dat ik toegang krijg tot bronnen en sleutelaanwijzingen en deuren doen openen tot mogelijke samenwerkingen en mogelijkheden van groei voor mijn zaak.

Als ondernemer ben ik welwillend om gecalculeerde risico’s te nemen en uitdagingen aan te gaan met vastberadenheid en creativiteit. Ik zal leren van mijn fouten en mislukkingen en zal die benutten als mogelijkheden om te groeien en te verbeteren. Ik zal een open mentaliteit ontwikkelen om me aan te passen aan de veranderingen in de markt en nieuwe technieken en trends benutten om het belang en de concurrentiekracht van mijn zaak te benutten.

Ten slotte is mijn doel dat mijn zaak, op de manier hoe deze opereert in totaliteit, een positieve invloed zal hebben op de samenleving. Ik ben me bewust van de sociale verantwoordelijkheid en zal duurzame mogelijkheden zoeken om binnen alle gebieden van mijn zaak te integreren. Ik verwacht een rolmodel te zijn dat gevolgd gaat worden en een boodschapper van verandering, die bijdraagt aan de economische ontwikkeling en van het algemene welzijn van de gemeenschap in zijn totaliteit.

  • Nu ga ik jullie een beetje vertellen over mijn geschiedenis. Ik ben een erg respectvolle jongen, bescheiden, die uit een eenvoudige familie komt. Ik heb de eer om zeer bijzondere mensen te hebben leren kennen, die een diep spoor aan mijn leven hebben nagelaten. Mijn ouders zijn een constante bron van inspiratie geweest, die me met kennis hebben begeleid en me hebben aangespoord om mijn dromen na te volgen. Ook heb ik het geluk gehad om vaste vriendschappen te hebben gehad die me hebben begeleid in de hoogte- en dieptepunten van het leven en me hun niet aflatende ondersteuning hebben geboden.

In mijn vrije tijd speel ik graag voetbal, lees ik graag boeken, ga ik graag wandelen op het platteland, luister ik graag naar muziek en help ik ook graag mijn ouders op het boerenbedrijf en bij alles. Mijn favoriete eten is ceviche van forel en cavia, een heel natuurlijke maaltijd, die me erg goed bevalt. Ik help graag personen, ik ben een erg tevreden jongen en als oudste van de familie ben ik zeer verantwoordelijk voor mijn arbeid en in het uitvoeren van mijn taken ben ik een voorbeeld voor mijn jongere zussen.

Ik heb twee jongere zussen, die 10 en 16 jaar oud zijn. Zij zijn ook erg gelukkig om hun broer te zien studeren en mijn zussen hebben ook het doel om te blijven studeren en professioneel te worden.

Ik waardeer ten zeerste de verplichting en de hulp van Stichting HoPe om het onderwijs te ondersteunen van getalenteerde studenten. Ik voel me vereerd om de mogelijkheid te hebben dat jullie me de kans hebben geboden mijn studie te vervolgen en ik verplicht me om daar het allerhoogste uit te halen, niet alleen voor mijn eigen voordeel maar ook voor de groei en de vooruitgang van de samenleving in zijn geheel.

Nog een keer wil ik mijn dank uitdrukken voor uw betrokkenheid en voor de waardevolle ondersteuning die jullie aan jonge studenten zoals ik aanbieden. Ik hoop de mogelijkheid te hebben om over meer details te praten en mijn doelen en verwachtingen te delen in een persoonlijk interview en mijn visie en verwachtingen voor de toekomst te delen.

Ik waardeer ten zeerste de tijd en de aandacht die u genomen heeft.

Hoogachtend,

Abel Ronadiño Quispe Mamani
Cusco, 16 juni 2023

anbi

...en druk enter
...en druk enter