Naschoolse opvang Bibliotheek Kallpanchis

Kallpanchis is de naam van de naschoolse opvang in de achterstandswijk Villa Maria in de stad Cusco.

Het gemiddelde aantal lesuren in Peru is erg laag. Er vallen veel lessen uit door stakingen, feesten of andere – naar westers idee – onbelangrijke gebeurtenissen. Om toch aan het curriculum te voldoen krijgen kinderen in Peru veel huiswerk mee. Kinderen in de achterstandswijken hebben thuis echter niet de rust, materialen en mogelijkheden om hun huiswerk goed te maken. Ouders zijn vaak zelf ongeletterd of hebben nauwelijks onderwijs genoten waardoor zij hun kinderen ook niet kunnen ondersteunen. 

In 2005 heeft HoPe, op verzoek van de bewoners van de wijken, een programma opgezet waarbinnen kinderen onder begeleiding hun huiswerk kunnen maken.  Vier professionele leerkrachten ondersteunen de kinderen en ook kunnen zij gebruik maken van computers met internet en werkmaterialen. 

De bibliotheek heeft ook een leeszaal waar kinderen ondersteund worden in begrijpend lezen. Buitenlandse studenten van een talenschool geven les in de Engelse taal. 

Kinderen en jongeren die gebruik maken van de bibliotheek hebben over het algemeen goede leerresultaten en gaan met meer plezier en trots naar school. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter