Brandwondenafdeling van het ziekenhuis

In juni heeft het ziekenhuis voor HoPe een mooie ceremonie georganiseerd als dank voor al het werk van de afgelopen ruim twintig jaar. Het is een mooie feestelijke bijeenkomst geweest met speeches van de algemeen directeur en die van de afdeling. Walter en Julio hebben een presentatie gehouden. Er waren veel aanwezigen: personeel, patiënten en notabelen. Jammer genoeg was er net die dag een grote staking waardoor niet alle genodigden op tijd het ziekenhuis konden bereiken. Maar dat kon de sfeer niet bederven. Het is een indrukwekkende en ook wel emotionele ceremonie geweest waarbij het overduidelijk werd hoe goed HoPe’s inzet wordt gewaardeerd.

In september worden nieuwe afspraken met het ziekenhuis gemaakt. Het ziet er naar uit dat het hele programma in 2020 door het ziekenhuis wordt overgenomen. Er is nog geen garantie dat speltherapeute Ana en fysiotherapeute Elsa in dienst kunnen blijven. We zullen duidelijk maken dat de inzet van deze vrouwen van groot belang is voor het herstel van de patiënten. Ze werken al vanaf de beginjaren op de afdeling en het zou goed zijn voor de continuïteit van het programma als zij ook na het vertrek van HoPe daar kunnen blijven.

anbi

...en druk enter
...en druk enter