Seksuele voorlichting

Vanaf de start van het komende Peruaanse schooljaar (maart 2020) gaan we aan de slag met het project Seksuele voorlichting. De voorbereidingen zijn in volle gang.

In Cusco en omgeving is seksueel geweld een groot probleem. Het team van HoPe wordt voortdurend geconfronteerd met de gevolgen van verkrachtingen en/of ongewenste zwangerschappen. Al jaren vragen wij ons af op welke manier wij kunnen bijdragen aan een oplossing. Hoe stimuleer je gezonde, geweldloze relaties? Hoe voorkom je ongewenste zwangerschappen? Kunnen wij zorgen voor de opvang van jonge moeders (sommigen zijn pas elf jaar oud) en hun kinderen?

Dit jaar zijn we begonnen met een analyse van de bestaande situatie. Wordt het probleem aangepakt door de overheid en andere organisaties? Bestaat er een goede samenwerking tussen instanties? Wat zijn de wensen en meningen van slachtoffers van seksueel geweld? Wat vindt hun familie, de buren, de school, de gemeenschap? Wordt er over gesproken of is het thema taboe?

Met de uitkomsten van het vooronderzoek hebben we ervoor gekozen om een pilot programma te ontwikkelen voor scholen in gemeenschappen waar HoPe bekend en vertrouwd is. Eerder hebben we met deze werkwijze goede resultaten kunnen boeken: klein beginnen en aansluiten op de vraag en behoeften. Als het programma eenmaal goed loopt kan het op grote schaal gebruikt worden. We menen dat dit een realistische verwachting is. Nu al, dus voor de start van het project, wordt HoPe benaderd door scholen van andere regio’s met de vraag of de voorlichting toegevoegd kan worden aan hun lesprogramma’s. Daarnaast bestaat er interesse van lokale afdelingen van het Ministerie van Onderwijs en krijgt HoPe steun en materiaal aangeboden van organisaties die zich ook met deze problematiek bezig houden.

We richten ons nu op een loopduur van twee tot drie jaar. De methode zal in deze periode verbeterd worden met de ervaringen die we gaandeweg op zullen doen. Het betekent weer een waardevolle en mooie uitdaging.

anbi

...en druk enter
...en druk enter