Nieuw project: seksuele educatie

Huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen, kinderen en adolescenten komt in Peru heel veel voor, ook in het departement Cusco, het werkgebied van HoPe, met vergaande, dramatische gevolgen voor de slachtoffers. Het afgelopen jaar is HoPe daarom hard bezig geweest met de ontwikkeling van het nieuwe project 'seksuele educatie', met als belangrijkste doel het voorkomen van (seksueel) geweld en de gevolgen daarvan zoals ongewenste zwangerschappen en schooluitval. De interne voorbereidingen starten in maart, de start van het nieuwe schooljaar. Het project zal inhoudelijk als onderdeel van het lesprogramma op 18 scholen in 11 afgelegen gemeenschappen in het gebied Urubamba gedurende het schooljaar verder worden uitgerold. Het werk wordt uitgevoerd op verzoek van en in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs.

Het programma richt zich op scholing en training van docenten en mentors. Het is belangrijk dat zij problemen leren voorkomen, herkennen en behandelen, en dat ze kunnen doorverwijzen wanneer dat nodig is. Het programma heeft een tijdsduur van drie jaar. In deze periode werkt HoPe aan een gedegen programma 'seksuele educatie' dat na 2022 op grote schaal gebruikt kan gaan worden.

2020 02 Seksuele educatie Oorkonde HoPeDit project zal een prominente plaats innemen bij de fondsenwerving in 2020. Een eerste succes mochten we zelfs recent ontvangen. De gemeente Stichtse Vecht kent een prijs toe aan personen of organisaties uit die gemeente die projecten hebben in de derde wereld: de SDG Award. De Stichting Cusco-Peru, met Rob van Overbeek als één van de drijvende krachten, heeft na enige aanmoediging toch besloten het nieuwe HoPe-project voor te dragen. De verrassing en blijdschap waren groot toen het resultaat bekend werd gemaakt. Naast de eer mocht de vertegenwoordiging van de stichting de Award met bijbehorend geldbedrag van €2300,- uit handen van de wethouder Hetty Veneklaas aannemen. 
Tijdens de bijeenkomst volgend jaar zal Stichting Cusco-Peru verantwoorden wat er met het geld gedaan is. Zo blijkt: de aanhouder wint! In de eerste plaats dank aan Rob van Overbeek en verder aan allen die deze prijs mogelijk hebben gemaakt.

anbi

...en druk enter
...en druk enter