Brandwondencentrum

Campagne voor brandwondenpatiënten in afgelegen gebieden
HoPe heeft een paar jaar geleden contact gelegd met Aniquem, een stichting in Lima die zich richt op de zorg voor kinderen met brandwonden. Het afgelopen jaar is er in samenwerking met Aniquem, het Cusco Regionaal ziekenhuis en HoPe een campagne opgezet om patiënten uit afgelegen gebieden naar Cusco te brengen voor hun behandeling. Dankzij de medewerking en volledige inzet van een team artsen uit Canada is dit een succesvolle actie geworden. In oktober en november 2019 hebben de artsen met goed gevolg meer dan 100 operaties op patiënten met brandwonden verricht.

Afspraken met het ziekenhuis
HoPe en het Regionaal Ziekenhuis van Cusco zijn volop in gesprek over het vervolg van de HoPe-programma’s in het ziekenhuis. Omdat het Peruaanse Ministerie van Gezondheid meer geld beschikbaar heeft voor de nationale gezondheidszorg, zal HoPe naar verwachting het werk op de brandwondenafdeling na ruim 20 jaar binnenkort kunnen overdragen. HoPe regelt op dit moment voor zover mogelijk de continuïteit van het werk en probeert te zorgen voor een toezegging dat de spel- en fysiotherapeuten, die tot nu toe door HoPe betaald worden, op de afdeling kunnen blijven.

Behaalde resultaten
In 2019 zijn er in totaal bijna 400 patiënten op de brandwondenafdeling behandeld, waarvan meer dan de helft minderjarig is. De meesten van hen hebben baat gehad bij de spel- en fysiotherapie. Daarnaast is er mede dankzij HoPe meer aandacht besteed aan de verbetering van de zorg van de brandwonden en is vooral de verbandwisseling door het gebruik van geschikte crêmes minder pijnlijk. De pijn is veel minder, het genezingsproces is sneller en de patiënten kunnen daarom ook eerder terug naar huis.

anbi

...en druk enter
...en druk enter