Internationale Vrouwendag: HoPe start actie

Op 8 maart wordt in veel landen in de wereld Internationale Vrouwendag gevierd. Een dag waarop de verbetering van vrouwenrechten vol in de schijnwerper staat. De laatste jaren zijn gelijke behandeling en, meer specifiek, geweld tegen en misbruik van vrouwen en meisjes de belangrijke thema’s.

Stichting HoPe begint op deze dag een inzamelingsactie om haar programma Seksuele Educatie als onderdeel van de lopende onderwijsprogramma’s in de regio Cusco (Peru) te kunnen bekostigen. Dat programma gaat omstreeks deze tijd (maart 2020) van start.

2020 03 Seksuele Educatie FXSE7726Aandacht …. dat wel.
Thema’s als femicide, sesueel misbruik van kinderen en verkrachting hebben de aandacht in de Peruaanse maatschappij. Men ervaart zelf dagelijks wat de ontwrichtende gevolgen (sociaal, maatschappelijk en economisch) van dit geweld en misbruik zijn: kind- en tienerzwangerschappen, schooluitval en vervolgens geen kans op een zelfstandig leven. Hoe zeer dit onderwerp leeft, bleek al tijdens de Miss Peru verkiezingen van 2017. Klik hier voor een korte video-impressie.

2020 03 demo YECN7306 kopie

HoPe gaat over tot actie!
Aandacht is niet genoeg. Er is dringend behoefte aan actie, gericht op verandering van de nijpende situatie. HoPe, al jaren goed in het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s, gaat Seksuele Educatie invoeren in de onderwijsprogramma’s waar zij toch al mee bezig is. Vorig jaar is er gestudeerd over het hoe en wat. Dit jaar worden de eerste concrete stappen gezet en volgens de traditie van HoPe gaat de volgende jaren de ontwikkeling verder.
Wij stellen het team van HoPe graag in de gelegenheid om dit project uit te voeren. We hebben daarvoor dit jaar €48.000,- nodig. Het bestuur heeft bij verschillende fondsen aanvragen ingediend. Echter ons is duidelijk dat we het niet kunnen realiseren zonder de steun van onze vaste donoren.
Daarom vragen wij u: verklaart u zich solidair met de kinderen en vrouwen van Cusco en omstreken? Zo ja, doneer dan hier. Elke gift is meer dan welkom, waarvoor vast onze hartelijke dank!

Stichting HoPe Nederland

anbi

...en druk enter
...en druk enter