Het recht om zonder angst te leven

Als de lijnen die we vorig jaar in gedachten hadden dit jaar waren doorgetrokken, was HoPe Peru in maart jongstleden begonnen met het project Seksuele Educatie, als geïntegreerd onderdeel van het curriculum op verschillende scholen en op de schoolinternaten die HoPe onder haar beheer heeft.
Het heeft helaas niet zo mogen zijn want, zoals bekend, de scholen zijn dicht en er komt wat moeizaam online-onderwijs op gang, waar de HoPe-scholieren nauwelijks van kunnen profiteren omdat zij thuis geen computers of tablets hebben. Het wachten is op betere tijden.

De HoPe-equipe heeft ook in deze tijden van quarantaine / lockdown het thema mishandeling en seksueel misbruik niet losgelaten. Samen met een aantal andere instellingen heeft het team geconstateerd dat juist in deze tijd van isolement, werkloosheid en groeiende armoede de onveiligheid van vrouwen en kinderen thuis toeneemt. Een verschijnsel dat we ook tijdens de lockdown in ons land zien: het aantal hulpvragen bij de kindertelefoon stijgt.

Een campagne
Samen met acht andere instellingen is HoPe een campagne begonnen om mishandeling en misbruik van vrouwen en kinderen zichtbaar te maken om er vervolgens iets tegen te kunnen doen. Het motto van de campagne is Het recht om zonder angst te leven.

In het affiche dat op veel plaatsen is opgehangen lezen we: “Isolement brengt ons niet tot zwijgen. Vrouwen, jongens en meisjes, blijf seksueel geweld aan de kaak stellen!”

Doelstellingen
Tot nu toe gebeurt het regelmatig dat slachtoffers en betrokkenen van geweld de situatie aanvaarden. Zo is het leven nu eenmaal. De campagne wil daar verandering in aanbrengen door slachtoffers en betrokkenen te laten zien welke stappen ze kunnen ondernemen om een einde te maken aan huiselijk geweld en de situatie niet verder uit de hand te laten lopen. Er wordt nadruk gelegd op het feit dat de quarantaine / lockdown niet impliceert dat je onmondig bent.

Een belangrijk doel van de campagne is dat omstandigheden die tot geweld leiden vroegtijdig worden herkend zodat er ingegrepen kan worden voordat de situatie escaleert. Door middel van het verspreiden van informatie over hoe geweld ontstaat en over de verschillende vormen van geweld, worden mensen hierop attent gemaakt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan manieren waarop een geweldloze thuissituatie gerealiseerd kan worden.

Aanpak
Uiteindelijk moet iedereen weten welke stappen genomen moeten worden als er sprake is van geweld. Om ervoor te zorgen dat elk huishouden geïnformeerd is wordt de boodschap op verschillende manieren uitgezonden en onder ieders aandacht gebracht: via affiches, radioprogramma, podcasts, video’s, brochures en flyers. De flyers worden actief verspreid via politiebureaus, winkels, markten, etc.

Een en ander neemt niet weg dat HoPe, zodra het weer kan, een energieke start gaat maken met het programma Seksuele Educatie op de scholen.

anbi

...en druk enter
...en druk enter