Voedselvoorziening

Door de coronacrisis en de lockdown komen veel toch al arme mensen in nog grotere problemen. Zij hebben geen geld om het noodzakelijke voedsel te kopen en lijden honger. HoPe is in de gelegenheid daar wat aan te doen. Met behulp van Wilde Ganzen en een ander fonds is in de kortste keren een project opgezet waarbij de kassen die bij verschillende scholen al in gebruik waren worden uitgebreid en het gebruik ervan wordt geïntensiveerd. HoPe werkt daarbij samen met de stichting Por Eso en het Centraal Aardappel Instituut uit Lima.

Voor de medewerkers van HoPe was het niet mogelijk om de scholen te bezoeken. Zij zaten vast vanwege de Lockdown. Enkele jonge mensen die met steun van HoPe in agrarische technieken zijn afgestudeerd, komen uit de streken waar de kassen staan. Met een paar leerlingen van de agrarische school waren zij wel in staat naar die gebieden te reizen. Zij zijn op pad gegaan met zaaigoed en voorgetrokken planten die daar gepoot kunnen worden. Op die manier kunnen enkele van de armste streken toch van gevarieerd voedsel worden voorzien.

De mensen worden door HoPe en het Internationaal Aardappel Instituut ondersteund. Er is veel telefonisch contact. Ook wanneer de scholen dit jaar niet meer open gaan kan HoPe dit programma in de dorpen op meer dan 3.500 meter hoogte helpen.

Het blijkt dat in navolging van de schoolkassen een dertigtal gezinnen ook kassen is gaan bouwen voor voedselproductie voor eigen gebruik en voor mensen in hun omgeving. Ook deze mensen worden nu geholpen met zaaigoed en planten.

Het noodfonds van Wilde Ganzen ondersteunt de projecten tot eind juli 2020. Het programma moet natuurlijk daarna worden voortgezet, willen we goede resultaten behalen en willen de mensen er iets aan hebben.

   Daarvoor is aanvullend geld nodig.
   Daarvoor proberen we fondsen te werven.
   Daarvoor doen we een beroep op onze donateurs.

anbi

...en druk enter
...en druk enter