Noodhulp in coronatijd

HoPe heeft Shirley M. begin jaren 90 van de vorige eeuw leren kennen als 6-jarig meisje. Shirley woonde in de achterstandswijk Villa Maria in Cusco en kwam iedere zaterdag naar onze kinderactiviteiten. Shirley kwam uit een zeer arm gezin. HoPe heeft de familie jarenlang ondersteund en ervoor gezorgd dat Shirley en haar oudere zus naar school konden gaan.

We zijn meer dan 25 jaar verder en Shirley werkt nu als agent bij de nationale politie van Peru. Afgelopen week benaderde Shirley HoPe met de vraag om een arm gezin in een inheemse gemeenschap buiten de stad te ondersteunen. Het betreft een moeder met zes kinderen van meerdere vaders. Haar laatste partner zit in de gevangenis nadat moeder zelf aangifte had gedaan van seksueel misbruik van haar 8-jarige dochter.

Moeder werkte als dagloner bij boeren. Peru zit echter sinds 16 maart in verplichte quarantaine. We mogen alleen de deur uit voor onze dagelijkse boodschappen, bank of apotheek. Moeder heeft dus ook sinds 16 maart geen inkomsten. Shirley attendeerde HoPe op de situatie van het gezin waarbij de kinderen sterk honger leden.

Het gezin woont in een aftandse hut aan de rand van de gemeenschap. Het is HoPe voorlopig niet toegestaan zelf op pad te gaan en families te bezoeken. We hebben dan ook samengewerkt met het politiekorps. HoPe heeft voor een bedrag van 130 euro levensmiddelen gekocht, de politie heeft ervoor gezorgd dat de spullen bij de familie terecht kwamen.

Shirley heeft aangegeven de familie te blijven bezoeken om enige controle uit te oefenen en bijstand te verlenen. Samen zullen we zorgen voor psychologische bijstand voor de familie in verband met het misbruik van het achtjarige meisje van de familie.

De noodhulp wordt betaald uit het Wilde Ganzen coronafonds.

anbi

...en druk enter
...en druk enter