Corona in Cusco – een update

Medio juni heeft HoPe een bericht gepubliceerd over de komst van het Covid-19 virus naar Peru, de verplichte drastische quarantainemaatregelen sinds medio maart en de enorme impact daarvan op het dagelijks leven in Cusco en omgeving, waarbij zelfs sprake is van honger.  De situatie had grote gevolgen voor het werk van HoPe ter plaatse. Het grootste deel van de projecten kwam stil te liggen. Inmiddels zijn we twee maanden verder en is er het nodige gebeurd. Een goed moment voor een update van de situatie. 

Begin juni telde de stad Cusco relatief gezien een gering aantal besmettingen. Vooral na het beëindigen van de quarantaine per 1 juli liep het aantal besmettingen intussen zo hard op dat de regering zich genoodzaakt zag vanaf begin augustus lokale lockdowns af te kondigen. Dit betekent voor het departement Cusco dat 2 van de 13 provincies, waaronder de provincie Cusco, tot 31 augustus op slot zijn. De ziekenhuizen liggen vol en er is geen plek meer voor nieuwe opnames. Peru telt 380.000 besmettingen en 18.000 Covid-doden (stand eind juli). In de maanden juni en juli schommelde het aantal actieve besmettingen in Peru rond de 100.000. Daarna is het aantal sterk gestegen met op 14 augustus maar liefst 135.000 actieve besmettingen. Hoe het verder gaat, is niet te voorspellen. Voor een groot deel van de bevolking is de situatie ondragelijk. Inkomsten blijven uit; de meesten hadden al geen buffers en nu wordt de tijd om deze noodsituatie te overbruggen alleen maar langer. Er is honger. 

De nieuwe lockdown heeft zijn weerslag op het werk van HoPe.

  • De scholen blijven voorlopig dicht.
  • Het revalidatieprogramma in het brandwondencentrum kan waarschijnlijk dit jaar niet meer opstarten. Toch heeft HoPe recent wel kunnen ondersteunen bij de behandeling van brandwonden. Op 6 augustus heeft een grote bos- en grasbrand plaatsgevonden in de inheemse gemeenschap Lawa Lawa, een dorp waar HoPe in 2005 de kleuterschool heeft gebouwd. De gemeenschap heeft met man en macht getracht om het vuur te blussen. Hierbij zijn helaas acht personen, waarvan drie minderjarigen, omgekomen. Meer dan 20 gewonden zijn naar de ziekenhuizen in Cusco gebracht. Op de brandwondenafdeling van het Regionaal Ziekenhuis (waar HoPe werkt) liggen 10 patiënten waarvan 4 minderjarigen. Het ziekenhuis heeft HoPe gevraagd om ondersteuning in verbandmiddelen (speciale verbandmiddelen voor brandwonden) en dit verzoek is gehonoreerd.
  • Het heropenen van de Biblioteca na de quarantaineperiode is onzeker. Als onderdeel van het noodprogramma heeft HoPe een plan en aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen om na beëindiging van de quarantaineperiode extra onderwijs en begeleiding te kunnen bieden aan de kinderen in de achterstandswijken in Cusco. Kinderen in deze zone lopen een enorme leerachterstand op, zeker ook in vergelijking met kinderen die betere toegang hebben tot de communicatiemiddelen via welke de overheid virtuele cursussen verzorgt. De vraag is of en zo ja wanneer de bibliotheek open kan. 

Lichtpuntjes

HoPe zou HoPe niet zijn als ze toch manieren vindt om de lokale bevolking te steunen. 

DISER / Ministerie van Onderwijs

Het onderwijsprogramma dat HoPe in opdracht van het ministerie van onderwijs uitvoert, is drastisch omgegooid: alles moest in één keer virtueel en digitaal. Dit verloopt voorspoedig. Recent is de rapportage over het eerste halfjaar naar het ministerie gestuurd.  Dat was een enorme klus maar die is geklaard. Over het algemeen was de feedback positief. Er zijn een paar observaties gedaan die zullen leiden tot een paar aanpassingen in de informatie.

2020 05 GroentekassenVoedselzekerheid

Het programma voor voedselzekerheid in Patacancha, dat financieel ondersteund wordt door Wilde Ganzen en technisch door Stichting Por Eso! loopt erg goed. In de kassen van de middelbare school worden veel groenten verbouwd. Die worden voorlopig voor een bodemprijs aan de bewoners van de gemeenschap verkocht. Mochten de scholen dit jaar niet meer opengaan dan blijft dit zo. Gaan de scholen wel open (zeer kleine kans) dan is de productie voor het voedselprogramma op school. Helaas kan HoPe door de recent ingestelde lokale lockdown het programma momenteel niet zelf bezoeken maar gelukkig wordt dit opgevangen door de mensen van Por Eso!

De resultaten van het programma zijn zo positief dat meer activiteiten zullen volgen:

  • met de ouders van de basis- en middelbare school zal er op grote schaal aardappelen verbouwd worden voor het schooljaar 2021. HoPe levert de materialen (pootgoed, mest en prikkeldraad), de gemeenschap voert de werkzaamheden uit. 
  • met hulp van de ouders van de basisschool worden twee nieuwe kassen gebouwd (de oude staat op instorten). 
  • het programma wordt uitgebreid naar de gemeenschappen Quelcanca en Yanamayo. Ook hier wordt de productie in de groentekassen ondersteund. 
  • In Patacancha, Yanamayo en Quelcanca krijgen alle ouders van de leerlingen de gelegenheid deel te nemen aan een programma van Por Eso! waarbij de productie in groentetuinen en groentekassen wordt gestimuleerd en begeleid. We gaan uit van ongeveer 300 families. 

Bouw klaslokalen Huacahuasi 

Door veranderde bouwvoorschriften voldeed de basisschool van Huacahuasi niet meer aan de eisen. In plaats van een dakrenovatie, die al met hulp van HoPe gepland stond, hebben de bewoners gevraagd om drie nieuwe klaslokalen te bouwen. HoPe heeft het aangepaste plan en ontwerp goedgekeurd, echter onder voorbehoud dat de gemeenschap zelf een groot gedeelte van het werk voor haar rekening zal nemen. Dit laatste is ondertussen gebeurd, met hulp van machines van de gemeente. De werkzaamheden aan de bouw van de klaslokalen zijn begin augustus van start gegaan.  

2020 05 Patacancha

Onderwijs

Nu de scholen gesloten zijn, zijn kinderen aangewezen op virtueel en digitaal onderwijs. Maar niet alle leerlingen hebben (evenveel) toegang tot deze vorm van onderwijs en wat moet je dan? In Patacancha heeft HoPe deze maand schoolspullen uitgedeeld aan kinderen die onderwijs op afstand krijgen en geen toegang hebben tot virtueel onderwijs. Samen met Stichting Por Eso! hebben we tassen met schoolspullen afgegeven. HoPe had van de overheid speciale toestemming gekregen om de inheemse gemeenschap te bezoeken. 

 De toekomst

Ondanks het feit dat de noodsituatie voortduurt, blijft HoPe zich met optimisme en vol energie richten op de toekomst. Samen met de bevolking, en in toenemende mate ook samen met de overheid, blijft het team vanuit Cusco zich inzetten om het onderwijs ook voor de allerarmsten toegankelijk te maken en het niveau te verbeteren. Kernpunten daarbij zijn: 

  • aansluiting van kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs; 
  • tweetalig onderwijs zodat ook de kinderen uit de inheemse gemeenschappen waar ze alleen Quechua spreken het kunnen volgen en tegelijkertijd ook het Spaans leren beheersen;
  • integratie van seksuele educatie in de leerplannen om seksueel geweld en seksueel misbruik te bestrijden.

Noodgedwongen staan de projecten die we voor dit jaar gepland hadden nu stil, maar ze kunnen geactiveerd worden zodra het weer kan.

Daarnaast is HoPe op zoek naar fondsen om het programma voor voedselzekerheid uit te breiden naar andere inheemse gemeenschappen. Gemeenschappen die ook enorm te lijden hebben onder de huidige crisis en waar de voedselvoorziening van de mensen sterk in het gedrang is gekomen. Ook wil HoPe de kinderen in deze dorpen ondersteunen in het volgen van lessen ‘op afstand’.

Tot slot

Ondanks de vele uitdagingen waarvoor de wereldbevolking zich gesteld ziet tegenwoordig blijven wij rekenen op het gevoel van solidariteit vanuit de welvarende gebieden in de wereld met diegenen die zonder hulp geen eerlijke kans krijgen op een zelfstandig en menswaardig bestaan. Wilt u ons daarbij helpen? Heel graag, klik dan hier

anbi

...en druk enter
...en druk enter