Nieuwe prioriteit: voedselzekerheid

Meteen na de instelling van de lockdown kon iedereen zien dat dit op een catastrofe voor de arme bevolking zou uitlopen. Geen inkomen, geen voeding. De gevolgen daarvan zijn honger, verzwakking, ziektes en andere ellende die daarmee samenhangt.

Met steun van Wilde Ganzen en een ander bevriend fonds heeft HoPe samen met onder andere de Nederlandse Stichting Por Eso! Perú een noodprogramma Voedselzekerheid gestart. Por Eso! Perú heeft veel ervaring met de aanleg en exploitatie van schooltuinen en groentekassen op grote hoogte. HoPe Perú werkt al langer samen met Por Eso! Perú. 

Binnen het programma werkt HoPe op vier fronten:

  • Groentekassen binnen scholen waar HoPe mee werkt. Scholen beschikken over groentekassen. Hier worden groentes gekweekt die normaliter gebruikt worden ter aanvulling op het voedingspakket van de overheid op school. De scholen zijn echter dicht en het ziet ernaar uit dat zij het hele schooljaar (maart t/m december) gesloten blijven. Voormalige leerlingen van de middelbare school, afgestudeerd als technicus in de landbouw, verbouwen groentes die, zolang de scholen gesloten zijn, voor een symbolische prijs aan de inwoners van de gemeenschap verkocht worden. De gemeenschappen bouwen extra kassen. Zij verzorgen de bouwstenen (adobes) en leveren het uitvoerende werk. HoPe ondersteunt met materialen zoals plastic. 
  • Ondersteuning van families die thuis een groentekas hebben gebouwd of gaan bouwen. De ondersteuning bestaat uit hulp bij de bouw en onderhoud van de kassen, het beschikbaar stellen van zaaigoed, pootgoed en meststoffen. 
  • Ondersteuning van families die thuis een groentetuin aanleggen. 
  • Verbouwen van aardappelen voor het voedselprogramma van de scholen voor het komende jaar en de jaren daarna. De gemeenschappen stellen landbouwgrond ter beschikking en verzorgen het uitvoerende werk. HoPe ondersteunt met materialen zoals pootaardappelen.

De technische begeleiding van het programma wordt verzorgd door de landbouwingenieurs van Stichting Por Eso! Perú. 

HoPe Perú heeft uitgerekend dat er op den duur in de gemeenschappen 7000 mensen van dit programma zullen profiteren. Niet alleen zullen deze mensen geen honger lijden. Zij zullen ook gevarieerder eten waardoor zij gezonder zullen blijven en de kinderen niet in hun ontwikkeling worden gestoord. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter