Programma voor voedselzekerheid

Het programma voor voedselzekerheid loopt erg goed. HoPe voert het programma uit in samenwerking met de Nederlandse Stichting Por Eso! Peru en samen bereiken we momenteel meer dan 500 families in zes inheemse gemeenschappen. Helaas hebben we een stop moeten zetten op de uitbreiding van het aantal deelnemers, de financiƫn staan uitbreiding van het programma (nog) niet toe.

Het is prachtig om te zien hoe de jongeren, in dienst van HoPe en zelf afkomstig uit de dorpen waar het programma wordt uitgevoerd, in staat zijn om hun dorpsgenoten te motiveren en aan te sturen.

Op dit moment werken we in de groentekassen van de scholen in Patacancha. De producten worden voor een symbolisch bedrag verkocht aan de dorpsbewoners.

Alle families hebben thuis een groentetuin aangelegd. De groentetuin van de scholen wordt gebruikt als proeftuin. Families die aan alle voorwaarden voldoen kunnen met ondersteuning van HoPe thuis ook een groentekas bouwen. De training voor het verbouwen in de kassen gebeurt ook in de kassen op de scholen. De medewerkers van HoPe en Por Eso! Peru bezoeken de families thuis om hen daar te ondersteunen.

Met de ouders van de basisschool en de middelbare school in Patacancha hebben we een aantal hectares aardappelen gepoot. De opbrengst zal volgend jaar ten goede komen van het voedselprogramma op school.

In een volgende stap willen we de viskwekerij van de basisschool in Patacancha weer activeren. Ook de kwekerij kan volgend jaar het voedselprogramma op de school weer ondersteunen.

Families die deelnemen aan het voedselprogramma van HoPe en Por Eso! Peru worden ondersteund met voedselpakketten zodat ook de nood op korte termijn geledigd is. Ook ouderen van dagen die niet meer in staat zijn deel te nemen aan het programma krijgen voedselpakketten.

anbi

...en druk enter
...en druk enter