Programma ter voorkoming van zelfdoding

In november is HoPe benaderd door een provinciaal kantoor van het Ministerie van Onderwijs. Het was een noodoproep om deel te nemen aan een werkgroep ter voorkoming van zelfdoding. In de provincie hadden in de voorafgaande weken vier jongeren een einde gemaakt aan hun leven. Ook op de dag van de oproep had een meisje een poging ondernomen.

HoPe neemt sindsdien deel aan een interdisciplinair team, dat samen met het ministerie van onderwijs in de provincie een programma heeft opgestart ter voorkoming van zelfdoding en het begeleiden van personen die te maken hebben met jongeren en families die betrokken zijn bij personen met aanleg tot zelfdoding of die een, al dan niet succesvolle poging gedaan hebben. Binnen het team van HoPe is een psychologe fulltime werkzaam, zij neemt namens HoPe deel aan de werkgroep.

anbi

...en druk enter
...en druk enter