Het recht om zonder angst te leven - een alliantie tegen seksueel en huiselijk geweld

2020 11 Vivir sin miedo cijfersDe coronacrisis grijpt diep in op het leven van alledag: er is een breuk met het dagelijkse ritme, wie al arm is wordt nog armer, er is gebrek aan perspectief op een betere toekomst, in hopeloosheid zoeken veel mensen vergetelheid in alcohol en andere middelen, mensen gaan elkaar irriteren en veel mensen gaan zich agressief of agressiever gedragen. 

In Peru was het (seksueel) geweld tegen vrouwen en kinderen toch al groot. Veel organisaties en ook de overheid zagen het geweld tijdens de lockdowns toenemen. Een verschijnsel dat we overigens ook in alle andere landen waarnemen.

Dit gegeven vormde voor veel instellingen in Cusco en omgeving de aanleiding om samenwerking te zoeken, de handen ineen te slaan en een blok te vormen tegen het fysiek en seksueel geweld. Stichting HoPe heeft zich ogenblikkelijk bij dit samenwerkingsverband aangesloten. Het doel was om een grote publiekscampagne te beginnen met affiches, radio- en TV-spotjes, folders en een gratis telefoonnummer met deskundige mensen die die telefoon op konden nemen voor meldingen of een gesprek. Daarvoor was geld nodig. Alle organisaties en ook de regionale overheid hebben een bedrag ingelegd. HoPe heeft na rijp beraad ruim 2000 euro beschikbaar gesteld voor verschillende campagnes van het samenwerkingsverband, de “Alianza”.

De campagne vond veel weerklank onder de bevolking. Veel bedreigde vrouwen en kinderen hebben zich gemeld en konden worden geholpen. Het is de bedoeling dat het geheel binnenkort wordt geëvalueerd. Naar verwachting zullen de resultaten daarvan in het eerste kwartaal van 2021 worden gepubliceerd. Volgens alle deelnemers aan de campagne blijkt de hele onderneming zo succesvol dat de overheid heeft besloten dergelijke campagnes ook in andere delen van het land op te zetten. Dit zonder de formele resultaten van de evaluatie af te wachten.

Achteraf blijkt dat HoPe mee heeft gedaan aan een nuttige campagne die verder wordt ontwikkeld en uitgevoerd in verschillende regio’s in Peru.
We mogen hopen dat deze en dergelijke acties meehelpen aan het realiseren van een leven zonder angst voor geweld voor alle vrouwen en kinderen. Dat is immers een recht dat op veel plaatsen in de wereld – overigens ook bij ons in Nederland – nog tot gelding moet worden gebracht.

anbi

...en druk enter
...en druk enter