Voedselzekerheid – een nieuwe structurele aanpak

Toen HoPe in 2020 startte met het programma voedselzekerheid als “noodhulp”, beseften we nog niet dat het hier om een programma van langere duur zou gaan. Het blijkt in een grote behoefte te voorzien. Op meerdere manieren versterkt het lokale gemeenschappen en de gezinnen:

  1. het verschaft nuttig werk waarvan de mensen zelf de vruchten kunnen plukken.
  2. het zorgt voor een gevarieerd voedingspakket wat de conditie en de gezondheid van de mensen versterkt.
  3. het biedt de mensen een welkome aanvulling op het gezinsbudget in natura. 
  4. het maakt de mensen voor wat de primaire levensbehoeften betreft minder afhankelijk van externe omstandigheden zoals het verloop van de COVID-19 crisis en toekomstige economische ontwikkelingen.
  5. het vergroot het zelfrespect.

Het programma biedt dus een structurele bijdrage aan de positieverbetering van de lokale gemeenschappen. HoPe is van plan het programma te verduurzamen en uit te breiden.

Daarbij hebben we zowel de verdere verspreiding van het programma voor ogen alsook een uitbreiding van het voedselproductiepakket.

HoPe voert op dit moment het programma voor voedselzekerheid uit samen met de stichting Por Eso. In totaal bereiken beide instellingen in verschillende dorpen ruim 500 families. Ruwweg gaat het daarbij om ongeveer 3000 mensen. In de projecten bewerken de mensen akkers voor aardappelteelt, bouwen ze kassen voor de groenteproductie en stallen voor de caviafokkerij. Er zijn nu ook plannen om in verval geraakte viskwekerijen weer op te knappen en daar duurzaam forellen te gaan kweken.

Dit is op korte termijn van groot belang om de mensen in de gelegenheid te stellen voor zichzelf voldoende gevarieerd voedsel te produceren. Wanneer dit goed wordt opgezet is het natuurlijk niet uitgesloten dat op den duur hieruit bedrijfjes voortkomen, waardoor de mensen weer meer onafhankelijk worden en hun kansen op een leven zonder armoede vergroten. 

2021 01 Interview voedselprogramma

Uit een van de interviews over het Voedselprogramma:

"Ik kom uit de inheemse gemeenschap Huillo Alto. Een hartelijke groet aan meneer Walter en aan Alejo (medeweker HoPe). Stichting HoPe ondersteunt ons in Huilloc Alto bij het verbouwen van groente. Voorheen hadden wij niets. Vanwege de coronaziekte hebben onze echtgenoten geen werk en kunnen we niets kopen. Binnen het programma met HoPe leren we groentes verbouwen en ook ondersteunen zij ons met etenswaren."

anbi

...en druk enter
...en druk enter