Voedselzekerheid: update mei 2021

Het voedselprogramma is vorig jaar opgestart toen het team van HoPe geconfronteerd werd met het schrijnende hongerprobleem dat door de coronacrisis veroorzaakt wordt. Er is toen in rap tempo gestart met steun aan bewoners van zes berggemeenschappen bij de verbouw van groente en de bouw van groentekassen. De steun van HoPe bestaat uit technische begeleiding, zaaigoed en materialen.

Tot nu toe hebben 300 families met deze steun groente kunnen verbouwen. De productie is zo goed dat veel families in de lagergelegen gebieden, op een hoogte tussen de 3.500 en 4.000 meter, een gedeelte van de opbrengst kunnen verkopen. De ecologisch verbouwde groente vindt gretig aftrek.
De bouw van kassen op deze hoogte wordt bemoeilijkt door de aanhoudende regen waardoor de adobestenen niet voldoende kunnen drogen.

In nog hoger gelegen gebieden hebben 60 families steun ontvangen voor de bouw van groentekassen. Hiervoor zijn in de natuur gevonden stenen gebruikt. Inmiddels kunnen producten uit deze kassen worden geoogst.

HoPe heeft alle aan het programma verbonden families kunnen begeleiden bij de aanleg van groentetuinen en -kassen en met de verbouw van groente. Dit is niet eenvoudig geweest. Niet alle plekken zijn met de auto of motor bereikbaar. Soms moet het team uren lopen om het werkgebied te kunnen bereiken. In één geval betekende dat een tocht van elke keer vijf uur!

De bouw van groentekassen staat niet stil. Alle families die deelnemen aan het programma komen in aanmerking voor ondersteuning bij de bouw van een groentekas als zij kunnen laten zien dat zij hun groentetuin goed verzorgen. Daarnaast wordt het programma verder ontwikkeld en ook in andere gemeenschappen opgezet.

Ontwikkelingen binnen het programma voedselzekerheid

1. Afgelopen maart heeft HoPe in drie gemeenschappen forellenkwekerijen opgezet. De infrastructuur was al aanwezig, maar om uiteenlopende redenen zijn de kwekerijen nooit goed in gebruik genomen. Iedere gemeenschap heeft 5000 jonge visjes gekregen. Pas na zeven maanden zullen deze geschikt zijn voor consumptie. De opbrengst is in eerste instantie bedoeld voor het voedselprogramma op de basisscholen in de gemeenschappen. Mochten de scholen tegen die tijd nog gesloten zijn dan zullen de vissen tegen een symbolische prijs aan de bewoners worden verkocht.
De coördinator van het programma is eigenaar van een grote en goed functionerende forellenkwekerij en heeft alle kennis in huis om het programma goed te kunnen laten verlopen.

 2. In twee gemeenschappen heeft HoPe caviafokkerijen opgezet. Het vlees is eiwitrijk en is een belangrijke aanvulling op de voeding van de bewoners van de hooglanden. Bijna alle families fokken thuis cavia’s. De dieren scharrelen door de woningen en er is geen controle op voortplanting of groei. HoPe heeft verbeterde rassen gekocht en een programma opgezet waarbinnen wel controle is op de voortplanting en groei. Bewoners leren op een betere en gezondere manier hun eigen cavia’s te fokken. Voor een symbolisch bedrag kunnen ze cavia’s van HoPe kopen, of hun eigen dieren laten kruisen met de betere rassen.

Activiteiten verbonden met het voedselprogramma

In de gemeenschappen waar HoPe het voedselproject opzet wordt aandacht besteed aan de verbetering van de woningen. Hierbij krijgt de bouw van schoorstenen om de huizen rookvrij te maken hoge prioriteit. Ook de bouw van aparte vertrekken wordt gestimuleerd. Vaak bestaan de woningen maar uit één vertrek waarin letterlijk alles plaatsvindt. Veel bouwmateriaal is lokaal aanwezig en het werk wordt met de buren gedaan. HoPe ondersteunt met materiaal voor de installatie van een goede kookhoek met rookafvoer.

Daarnaast heeft HoPe vijftienduizend stekjes wilde brem aan de bewoners uitgedeeld om de groentetuinen en de woningen te beschermen tegen de harde en gure wind die kenmerkend is voor het klimaat in deze hooggelegen gemeenschappen.

2021 05 Tasjes 3De kinderen van deze gemeenschappen kunnen nog steeds niet naar school. Sinds het begin van de pandemie in maart 2020 zijn de scholen in Peru gesloten en het ziet er naar uit dat deze situatie in 2021 niet zal veranderen.
De kinderen krijgen schoolopdrachten die opgehaald en nagekeken worden. HoPe heeft de kinderen binnen ons werkgebied tassen met schoolspullen gegeven. Verder ondersteunt HoPe het printen en verspreiden van de schoolopdrachten.

anbi

...en druk enter
...en druk enter