Meer groentekassen / opvang van water

Nu de regentijd voorbij is en de aardappeloogst binnengehaald hebben de mensen meer tijd voor de bouw van groentekassen. Er wordt hard gewerkt! De bewoners zorgen zelf voor de fundering en de muren. HoPe ondersteunt bij de installatie van het dak.

Er zijn nu in totaal 60 kassen gebouwd in zes gemeenschappen. In 2021 willen we er 100 hebben. Onze inschatting is dat we dat ruim gaan halen.

Droogte is al jaren een probleem in het hoogland rondom Cusco. HoPe heeft een donatie ontvangen van sterkplastic, materiaal uit oude billboards. HoPe gebruikt dit materiaal voor de installatie van waterbassins voor irrigatie. Met de donatie en het gebruik van de oude billboards spaart HoPe ruim 4.000 euro uit. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter