Tachtigduizend bomen planten op 4.000 meter hoogte

Samen met de Region Cusco (vgl. Provinciale Staten) ondersteunt HoPe het planten van 80.000 bomen in vier inheemse gemeenschappen. Het gaat om 40.000 inheemse bomen en om 40.000 naaldbomen. Region Cusco levert de planten en de bewoners van de gemeenschappen planten deze zelf. HoPe ondersteunt met technische begeleiding en materialen. Inheemse bomen beschermen de bodem tegen erosie en houden het regenwater langer vast. Naaldbomen zorgen op den duur voor houtwinning en in de naaldbossen groeien eetbare en zeer voedzame paddenstoelen. Het programma van de Regio Cusco is eenmalig, daarom start HoPe met de bewoners van Chupani dit jaar een eigen boomkwekerij zodat de bewoners het programma zelfstandig kunnen voortzetten. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter