Nieuw project in Azul Wasi

In de plaats Oropesa, zo’n 30 kilometer ten zuiden van Cusco, heeft de gepensioneerde politieman Alcides een opvangtehuis voor verwaarloosde jongens opgezet. Tijdens zijn actieve dienst als politieman is hij veel in aanraking gekomen met jongens die aan hun lot waren overgelaten.

In 2002 heeft Alcides met eigen middelen een opvangtehuis opgezet. Momenteel verblijven er rond de 20 jongens in de leeftijd van 8 tot 20 jaar. De opzet van het tehuis is eenvoudig en het ontbreekt er aan alles. Azul Wasi beschikt over een grote groentekas waarin door gebrek aan kennis en middelen echter weinig geproduceerd wordt.

Via kennissen heeft Alcides gehoord van het programma voor voedselzekerheid dat HoPe sinds 2020 uitvoert. Begin november heeft hij contact gezocht met HoPe en gevraagd om ondersteuning in het programma. HoPe gaat het project ondersteunen met een technicus en materialen. De ondersteuning is parttime en erop gericht dat de jongens van het tehuis zelf hun groentes gaan verbouwen. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter