De nazorg van patiënten met brandwonden

Vanwege het risico op infectie heeft de nazorg van patiënten met brandwonden ruim anderhalf jaar stil gestaan. Wél heeft HoPe regelmatig kunnen zorgen voor levering van materiaal aan de afdeling. Gelukkig zijn Elsa, fysiotherapeute, en Ana Lucía, speltherapeute, sinds twee maanden weer aan het werk. Er zijn veel patiënten die hun steun en professionele zorg heel hard nodig hebben.

anbi

...en druk enter
...en druk enter