Voedselprogramma

Het voedselprogramma loopt erg goed en HoPe heeft daarom plannen voor uitbreiding hiervan naar andere inheemse boerengemeenschappen.

Meer dan 300 families doen nu mee aan het programma. Zij verbouwen na de initiële steun en begeleiding door HoPe hun eigen groenten in groentetuinen of groentekassen.

De eerste uitgezette forellen zijn ondertussen zo groot dat in januari is begonnen met de verkoop. Cavia’s en groenten uit de programma’s op middelbare scholen worden al volop verkocht. Er is vooral een grote vraag naar kleine plantjes die families zelf in hun tuinen en kassen kunnen plaatsen.

Er zijn intussen 54 rookvrije en energiezuinige keukens met kleine ovens geplaatst. Er wordt hard gewerkt aan de installatie van waterbassins voor irrigatie tijdens droge periodes.

HoPe gaat dit jaar verder met hulp bij de opzet van groentetuinen en -kassen, de forellenkwekerijen en met de bouw van betere keukens. Ook gaat HoPe door met de installatie van waterbassins voor de irrigatie tijdens droge periodes.

anbi

...en druk enter
...en druk enter