Sociaal welzijn

Seksuele vorming is een belangrijk onderdeel van het programma Sociaal Welzijn. In workshops krijgen verschillende groepen (jongens, meisjes, adolescenten, ouders en onderwijzers) uitleg en de kans om vragen te stellen over alles wat te maken heeft met seksualiteit. Een doel van dit programma is het voorkomen van seksueel en huiselijk geweld.

Tijdens de pandemie heeft dit programma zich ontwikkeld in gemeenschappen waar het voedselproject werd opgezet. Op bijeenkomsten waarbij het verbouwen van groentes en het bouwen van kassen centraal stonden, kwamen ook andere thema’s naar boven. Daaruit bleek dat de problemen met huiselijk en seksueel geweld tijdens de lockdown groter waren geworden. Het team van HoPe, inclusief twee psychologen, heeft toen workshops opgezet om dit probleem bespreekbaar te maken en psychologische ondersteuning te bieden. Ze beschikten gelukkig al over het materiaal dat HoPe ontwikkeld heeft voor seksuele vorming op scholen, maar dat moest wel aangepast worden. Het ging hier niet om scholieren, maar om hele gemeenschappen.

Inmiddels wordt er hard gewerkt om het werk in te kaderen in een goed omschreven programma. Naast seksuele vorming is hierin ook aandacht voor gezondheidszorg. Door middel van workshops, folders, beeldmateriaal en huisbezoeken heeft het programma een groot bereik.

In een gesprek met Tineke en Liceht Paula, die samen het programma vormgeven, is duidelijk geworden dat er behoefte is aan het werk en dat de door hen gebruikte persoonlijke en toegankelijke werkwijze aanslaat. De workshops worden goed bezocht en na elke workshop komen er nieuwe ideeën op om het programma nog effectiever te maken. Het programma wordt verder uitgewerkt. Door de grote inzet die de begeleiders tot nu toe hebben getoond en het enthousiasme waarmee de workshops worden bezocht, belooft dit een waardevol project te worden.

anbi

...en druk enter
...en druk enter