Seksuele vorming

Wereldwijd heeft de coronapandemie een grote invloed gehad op het sociale welzijn van kinderen en jongeren. Ook kinderen en jongeren in Peru hebben te maken gehad met het langdurig uitvallen van het schoolsysteem, het ontbreken van sociale contacten met leeftijdsgenoten en het opgesloten zitten binnen familiebanden. De nieuwe, onverwachte en vooral ongewenste sociale verhoudingen waren oorzaak van veel problemen bij kinderen en jongeren. Huiselijk geweld en zelfs seksueel geweld stegen enorm tijdens de pandemie. Ook binnen de projecten van HoPe kregen we te maken met grote sociale problemen binnen families en binnen gemeenschappen.

Als onderdeel van het programma voor voedselzekerheid startte HoPe met cursussen voor sociaal welzijn. Omdat het programma voor voedselzekerheid vooral gericht was op de ouders, was het directe bereik van kinderen en jongeren beperkt.

Nu de scholen weer open zijn, is HoPe direct gestart met een programma voor seksuele educatie en voorkoming van (seksueel) geweld. Het programma wordt uitgevoerd op de scholen binnen de gemeenschappen waar HoPe actief is. Net als andere programma‚Äôs die HoPe binnen het onderwijs uitvoert, wordt ook dit programma uitgevoerd in volledige samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en met de leerkrachten van de deelnemende scholen.

anbi

...en druk enter
...en druk enter