Forellenkwekerijen

HoPe heeft tijdens de pandemie drie forellenkwekerijen opgezet. Bestaande infrastructuur werd opgeknapt en gereed gemaakt voor de kweek van forellen. Sinds half januari 2022 is de vis ‘oogstrijp’ en wordt er volop vis gegeten in de verschillende gemeenschappen. Ruim 75% van de vis wordt tegen kostprijs verkocht aan de bewoners van de verschillende inheemse berggemeenschappen. De resterende 25% doneert HoPe aan de scholen ter aanvulling van de schoollunch. 

Eén kwekerij wordt langzaam maar zeker afgebouwd. De praktijk heeft laten zien dat er in de droge periode onvoldoende stromend water is om de kwekerij op grote schaal voort te laten bestaan. De overige twee kwekerijen vangen dit gat echter ruimschoots op. Sinds half januari hebben we ruim 3500 kg vis ‘geoogst’. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter