Seksuele educatie en opvoedingsondersteuning

Enkele jaren geleden is HoPe begonnen met seksuele educatie. HoPe legde contact met twee psychologen, Rosa en Liceth, die daarin bedreven zijn en nam deze twee vrouwen op in het HoPe-team. De directe aanleiding voor dit initiatief was de constatering van een groot aantal onvrijwillige tienerzwangerschappen en het vele seksuele misbruik binnen de families. Langzamerhand heeft dit programma zich ontwikkeld tot het ESI-programma. ESI staat voor Educación Sexual Integral. De thema’s die in de verschillende mogelijke bijeenkomsten centraal kunnen staan, zijn gevarieerd. Het kan gaan om: geweld binnen het gezin, alcoholisme, verliefdheid en seksualiteit, machismo, tienerzwangerschap en gelijkheid van jongens en meisjes, vrouwen en mannen. De cursussen of ‘workshops’ worden gegeven voor groepen meisjes, jongens en groepen van ouders, soms mannen en vrouwen apart. 

Ook is er gelegenheid tot persoonlijke adviesgesprekken voor wie daarom vraagt.

In de loop der tijd is er didactisch materiaal ontwikkeld ter ondersteuning van degenen die de sessies leiden.

Dat er bij de bevolking grote behoefte bestaat aan bijeenkomsten over de genoemde thema’s, blijkt uit het grote aantal deelnemers. Met grote frequentie stuurt Tineke Griffioen foto’s van bijeenkomsten met meisjes, jongens, moeders en vaders naar het bestuur van HoPe Nederland. Zowel uit de foto’s als uit de bijschriften blijkt groot enthousiasme. 

De laatste tijd worden ook leraren op scholen getraind om op verantwoorde wijze aandacht te geven aan seksuele thema’s. De leraren worden vanuit het HoPe-team gecoacht door de psychologen Rosa en Liceth en door Tineke.

2022 09 schoolklas tekeningen

anbi

...en druk enter
...en druk enter