Het werk op de brandwondenafdeling is weer volop in gang

Ook op het brandwondencentrum wordt er weer hard gewerkt door Elsa, fysiotherapeut, en Ana Lucía, speltherapeut. Twee jaar lang hebben zij hun werk niet kunnen uitvoeren omdat de afdeling tijdens de pandemie noodgedwongen gesloten is gebleven. 

HoPe heeft een paar maanden geleden een nieuw contract met de leiding van het ziekenhuis ondertekend, waardoor het werk van HoPe in ieder geval tot eind 2023 door zal gaan. De brandwondenafdeling wordt momenteel geleid door een andere arts die met zorg haar werk uitvoert en erop toeziet dat de patiënten professioneel en met zo min mogelijk pijn worden behandeld. Zelfs op haar vrije dagen is ze zo nu en dan op de afdeling te vinden. Zowel Ana Lucía als Elsa zijn blij met haar en merken dat de sfeer sinds haar komst verbeterd is. 

Zelf zijn Elsa en Ana Lucía ook weer enthousiast aan het werk. Hun positieve houding en de vrolijkheid die zij weten over te brengen op hun patiënten moet ook maar weer eens genoemd worden. 

Er is, jammer genoeg, altijd veel te doen. Nieuwe patiënten blijven maar binnenkomen. Ook de vraag naar nieuw en beter materiaal, vooral voor de fysiotherapie, neemt niet af.

anbi

...en druk enter
...en druk enter