Productiegroep dames Racchi

Eind jaren negentig van de vorige eeuw heeft HoPe in het boerendorp Racchi een activiteitenproject opgezet voor kinderen en jongeren. Net als voorgaande activiteiten, die HoPe voor kinderen en jongeren in Cusco had opgezet, was het doel kinderen te stimuleren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het project was een groot succes. Ruim 15 jaar lang heeft HoPe veel verschillende activiteiten voor, maar vooral mét de jongeren uitgevoerd. Het programma was zo’n succes dat veel moeders meekwamen naar de activiteiten, zoveel dat HoPe besloot de activiteiten te splitsen en een aparte groep voor de moeders op te zetten. De dames hebben vooral gewerkt in productieve activiteiten. Zij leerden producten te maken die zij thuis konden gebruiken of die zij konden verkopen aan de toeristen die vlakbij het dorp een uitzichtpunt bezoeken. Daarnaast verzorgden zij korte cursussen over actuele thema’s zoals voeding, opvoeding, alcoholisme en huiselijk geweld. 

Wij zijn ondertussen een aantal jaren verder en het dorp Racchi ligt weer in de picture. Vlak naast het dorp wordt het nieuwe vliegveld van Cusco gebouwd. De dames zien nieuwe kansen voor de verkoop van hun handwerkproducten en besloten om nieuwe energie in de activiteiten te stoppen. Leuk detail is dat de groep nu vooral bestaat uit jonge moeders, moeders die in hun jeugd jarenlang hebben deelgenomen aan de activiteiten van de kinder- en jongerengroep. De dames hebben HoPe gevraagd hun vernieuwde activiteiten te ondersteunen. Dankzij financiële ondersteuning van een bedrijf uit Helmond kan HoPe ondersteuning voor de komende drie jaar garanderen. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter