Lobby voor overdracht revalidatieprogramma

Stichting HoPe verzorgt al meer dan 25 jaar een revalidatieprogramma voor patiënten met ernstige brandwonden in het brandwondencentrum van het Regionaal Ziekenhuis. HoPe heeft deze taak op zich genomen in de periode dat er totaal geen nabehandeling was voor de patiënten op de afdeling. HoPe heeft de afdeling ingericht en met de hulp van een Nederlandse vrijwilliger personeel op kunnen leiden. 

Het programma bestaat zowel uit fysieke als uit emotionele revalidatie. De medewerkers van HoPe voeren het programma met plezier en enthousiasme uit en de resultaten zijn heel erg goed. De dankbaarheid van de patiënten en ex-patiënten is zo groot dat de ex-patiënten een groep hebben opgericht. Deze groep hebben ze de humoristische naam ‘De krokantjes’ gegeven. Tijdens al hun activiteiten is HoPe met ere vermeld. 

Ondanks alles is HoPe van mening dat het programma en de zorg door het Ministerie van Gezondheid moet worden uitgevoerd en niet door een NGO. HoPe tracht dan ook al sinds een paar jaar om het programma over te dragen maar tot op heden zonder succes. Bureaucratie en constante personeelswisselingen in de besturen van ziekenhuis en ministerie belemmeren de overdracht van het programma. 

Voor begin 2024 zijn er weer gesprekken gepland, hopelijk dit keer met meer succes. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter