ESI, seksuele educatie

Vijf jaar geleden is op de scholen in het werkgebied van HoPe gekeken naar de vraag voor seksuele educatie en de mogelijkheid om een programma op te richten. Leerkrachten gaven aan dat problemen zoals ongewenste zwangerschappen en huiselijk geweld zouden kunnen verminderen met goede voorlichtingsprogramma’s. De bestaande voorlichting was onvoldoende en hield bovendien geen rekening met de specifieke cultuur en taal van de kinderen.

HoPe besloot daar iets aan te doen. Tijdens de beginjaren is verder onderzoek verricht en zijn er belangrijke contacten gelegd met gemeentes, scholen en andere organisaties met ervaring en expertise. Het team heeft toen bestaande programma’s aangepast en uitgevoerd op diverse scholen en meer inzicht gekregen in de problematiek en behoeftes. 

Sinds 2023 is het seksuele educatieprogramma van HoPe een vast onderdeel geworden van het leerpakket op acht middelbare scholen waar HoPe samen met de DISER, een afdeling van het Ministerie van Onderwijs, leerprogramma’s voor ontwikkelt. 

HoPe is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het geven van cursussen aan de docenten die de leerlingen voorlichten en begeleiden. Het team van HoPe werkt samen met collega’s en psychologen van lokale afdelingen van het ministerie en krijgt advies en ondersteuning van Kallpa, een bekende plaatselijke NGO met veel ervaring op dit gebied.

Het programma is volop in ontwikkeling met als doel een gevalideerde methode die binnen enkele jaren op alle scholen in de regio gebruikt gaat worden.

Op de foto: een workshop ESI van Rosa en Liceht aan leerkrachten die de stof gaan behandelen met hun leerlingen.

anbi

...en druk enter
...en druk enter