Programma ter verbetering onderwijsniveau binnen 120 scholen voor kleuter, lager en middelbaar onderwijs

2018 01 schoolwerkplan 2Het onderwijssysteem in Peru is nog altijd een van de slechtste van heel Zuid-Amerika. In de OECD (PISA-ranking 2015) staat Peru zelfs op de laatste plaats van alle Zuid-Amerikaanse landen.

HoPe heeft sinds 2009, samen met het Peruaans Ministerie van Onderwijs, enkele grotere onderwijsprogramma’s uitgevoerd. Het programma Ternura (2009-2016) heeft geresulteerd in een officieel Regionaal Onderwijsprogramma voor kinderen van 3–5 jaar. Het programma is ingevoerd in 3.000 kleuterscholen in het departement Cusco en heeft een bereik van rond de 60.000 kinderen.

Een van de speerpunten binnen het programma van de overheid is het verplicht stellen van aangepaste schoolwerkplannen. Iedere school moet een goed, op de eigen realiteit aangepast schoolwerkplan, een gedegen jaarplan, een intern reglement en een aangepast curriculum presenteren. Via deze documenten wil de overheid zorg dragen voor eigen en vooral aan de eigen realiteit aangepaste plannen die de leerkrachten ondersteunen in het plannen, monitoren en evalueren van de werkzaamheden op de eigen school. Op basis van de eigen onderwijsdocumenten kunnen de onderwijsspecialisten van het Ministerie van Onderwijs en Stichting HoPe de scholen ook gericht begeleiden. 

HoPe heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het opstellen van de genoemde documenten. In de provincie Paucartambo heeft HoPe de onderwijsspecialisten van het provinciale kantoor van het Ministerie van Onderwijs (UGEL) ondersteund in het proces voor het opstellen van schooldocumenten voor 30 kleuterscholen. Binnen het proces heeft HoPe samen met de specialisten van de UGEL handleidingen opgesteld die het voor andere leerkrachten en specialisten makkelijker maakt de benodigde documenten op te stellen.

In de inheemse gemeenschap Tiracancha heeft HoPe samen met de docenten de schoolwerkplannen en aanverwante documenten opgesteld voor het kleuter, lager en middelbaar onderwijs. De aansluiting van de onderwijsniveaus speelt hierbij een grote rol.  Dit laatste is niet vanzelfsprekend in Peru.

2018 01 2 UGEL bijscholing 7Op verzoek van de UGELs van de provincies Paucartambo en Acomayo zal HoPe in 2018 en 2019 de onderwijsspecialisten van beide UGELs begeleiden in het opzetten van de schoolwerkplannen voor 120 scholen binnen het kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Ook hier staat de aansluiting van de onderwijsniveaus centraal.

Voor de uitvoering van het programma is overleg met de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Edukans. Edukans heeft een meetinstrument ontwikkeld dat  gebruikt kan worden bij het vaststellen van de beginsituatie en het uitwerken, monitoren en evalueren van de schoolwerkplannen. Volgens plan zal Edukans onderwijsspecialisten van HoPe opleiden in het gebruik van het instrument. Zij zullen de onderwijsspecialisten van het ministerie en de schooldirecteuren instrueren en begeleiden in het gebruik van het instrument en in de uitvoering van het programma.

Voor dit programma is het van groot belang dat we vanuit Nederland financiële ondersteuning kunnen bieden. Zie voor meer informatie over dit project het sponsorpakket Onderwijsbegeleiding Ministerie van Onderwijs, provincie Paucartambo.

 

anbi

...en druk enter
...en druk enter