Nieuwe publicaties van HoPe Peru

Onlangs heeft HoPe twee nieuwe publicaties gepresenteerd. 

2018 09 2 Handleiding kleuteronderwijsHandleidingen behorende bij het onderwijsprogramma voor 3 tot en met 5 jarigen

In de jaren 2009 – 2016 heeft HoPe, samen met het Peruaans Ministerie van Onderwijs en collega NGO Plan International, gewerkt aan een onderwijsprogramma voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. Het onderwijsprogramma gaat uit van de eigen taal en cultuur van de inheemse kinderen. In 2017 heeft het Ministerie van Onderwijs het programma  aangenomen als officieel leerprogramma voor alle 3.000 kleuterscholen in het departement Cusco (2 x Nederland). Het leerprogramma is gepubliceerd in een officiële uitgave van het Ministerie van Onderwijs, medegefinancierd door HoPe. Vervolgstap was het ontwikkelen van handleidingen voor de leerkrachten. Leerkrachten gaven aan behoefte te hebben aan een gedegen instructie voor het uitvoeren van het leerprogramma. HoPe heeft samen met het ministerie de handleiding uitgewerkt. Op 30 juli heeft het Ministerie van Onderwijs, onder grote belangstelling, de handleiding gepresenteerd.

 


 

2018 09 2 Spaans als Tweede taalSystematisering onderwijsprogramma Spaans als 2e taal.

De hoofdtaal in Peru is het Spaans, deze taal wordt gesproken door 84% van de bevolking.  Daarnaast kent Peru 48 officieel erkende originele talen. HoPe is werkzaam in het taalgebied van de Quechuas. Voor de meeste mensen is Quechua de moedertaal. Het onderwijsprogramma van HoPe is tweetalig: Quechua en Spaans. In het verleden is gebleken dat veel Quechua kinderen moeite hebben met het leren van de Spaanse taal. Bij het verlaten van de middelbare school spreken en begrijpen zij de Spaanse taal onvoldoende om een vervolgstudie te doen.

Het Ministerie van Onderwijs heeft dit probleem erkend en heeft de cursus “Spaans als tweede taal” ingevoerd in het curriculum van scholen in streken waar een inheemse taal wordt gesproken. Er was echter niet een gedegen handleiding hoe dit programma uit te voeren. Hope heeft in de jaren 2014-2017 het programma “Spaans als tweede taal” uitgevoerd in de inheemse gemeenschap Tiracancha. Met behulp van een linguïst is een programma opgezet en uitgewerkt voor het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Doel is dat kinderen bij het beëindigen van het middelbaar onderwijs zowel het Quechua als het Spaans zowel in spraak, schrift als begrijpend beheersen. De ervaringen in Tiracancha zijn erg positief en de resultaten heel goed. HoPe heeft samen met de leerkrachten en de linguïst de ervaringen van de drie jaar in Tiracancha gesystematiseerd en in boekvorm uitgegeven.Het Ministerie van Onderwijs heeft de uitgave op maandag 10 september aan het grote publiek gepresenteerd. Het onderwijsprogramma in Tiracancha zal door HoPe samen met het Ministerie van Onderwijs uitgewerkt worden in een officieel leerprogramma.

 

anbi

...en druk enter
...en druk enter