Nieuwe samenstelling bestuur Stichting HoPe Nederland

We zijn het nieuwe jaar ingegaan met een versterkte ploeg die zich heeft voorgenomen de Stichting Holanda-Peru - kortweg HoPe NL - de komende tijd energiek te besturen.
Leidend daarbij is het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren dat op de website te vinden is.
Het toetreden van de nieuwe leden heeft tot enkele positiewijzigingen geleid.
Ik ben heel blij dat we de komende tijd het werk onder de zeven leden van het bestuur kunnen verdelen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Maarten Elling: voorzitter
Kees van Ginkel: penningmeester
Sjanna Bosma: secretaris
Carmen Banda Reyes: mediazaken + contacten Peru
Marga Bokdam: sponsorcontacten
Odette van Galen: sponsorcontacten
Mieke Weiffenbach: contactpersoon met het team Cusco

De genoemde functie-invulling moet niet al te star worden opgevat. We opereren als team en de portefeuille-aanduiding geeft slechts weer waar de leden de komende tijd in ieder geval op aangesproken kunnen worden.
Voor contacten met het bestuur staat Ineke de Graaf altijd klaar. Het bestuur is Ineke innig dankbaar dat zij de functie van contactpersoon met zo veel betrokkenheid invulling geeft.

Maarten Elling
Voorzitter HoPe NL 


OdetteTijdens een reis door Zuid-Amerika in 2005, waarvan 2 maanden in Peru, ben ik in contact gekomen met de Stichting HoPe.
De manier van werken, dichtbij de mensen, projecten geïnitieerd en mede uitgevoerd door de lokale bevolking sprak mij heel erg aan.
Jarenlang heb ik HoPe gevolgd via nieuwsbrieven en hun kerstkaarten verstuurd.
Nu ik na mijn werkzame leven wat meer tijd beschikbaar heb, draag ik graag mijn steentje bij om de projecten van HoPe nog beter zichtbaar te maken en de financiële bijdrage daarvoor uit te breiden."
Odette van Galen

Marga"Een vakantie naar Peru midden jaren '90 had grote gevolgen: niet alleen zou ik een jaar later wonen in de Valle Sagrado de los Inca's, vlakbij Cusco, maar ook maakte ik kennis met het werk van stichting HoPe. Toen nog pionierend, maar met een ongelofelijke daadkracht en impact in de wijk Villa Maria (Cusco) en de brandwondenafdeling in het ziekenhuis van Cusco. Tijdens mijn 2-jarig verblijf zag ik op meer plaatsen (kleuter)scholen ontstaan. Het werk breidde zich gestaag uit. Wat mij toen aansprak en nog steeds aanspreekt, is dat alle activiteiten stoelen op het principe van 'zelfredzaamheid' van de lokale bevolking. Ieder mens wil zijn/haar eigen leven inhoud kunnen geven en goed onderwijs in combinatie met een goed en veilig thuis zijn daarbij onontbeerlijk. Garantie voor de toekomst is er alleen als men zelf participeert.
Eenmaal terug in Nederland ben ik de werkzaamheden altijd met interesse blijven volgen. Recent ben ik gestopt met een drukke baan. Ik ben blij dat ik nu de mogelijkheid heb mijn kennis en vaardigheden in te zetten voor HoPe."
Marga Bokdam
  

 

 

 

anbi

...en druk enter
...en druk enter