Jaarverslag 2019

Sommige mensen die het werk van HoPe volgen zullen al hebben gemerkt dat het Jaarverslag 2019 al enige tijd op onze website staat. We hebben dat jaar mooie resultaten behaald. Vermeldenswaard is dat 96,2% van alles wat we hebben ingezameld ten goede is gekomen / zal komen aan de projecten in Peru. Vol optimisme en vertrouwen trokken we in dat jaarverslag lijnen naar de toekomst.

Hoe anders is de situatie nu, juni 2020. Peru zit al bijna drie maanden op slot door COVID-19. En hoe lang zal dat nog duren? De projecten liggen voor een groot deel stil. Het is onbekend wanneer de scholen weer open gaan. De inkomsten van onze doelgroep vallen weg. Door de toenemende armoede is ons team gedwongen al zijn creativiteit anders te richten. Onze equipe in Cusco richt zich voorlopig volledig op steun aan kinderen en gezinnen die in een klap weer in extreme armoede terecht zijn gekomen. Daarvoor vragen wij nu steun van fondsen en van onze donoren.

De lijnen naar de toekomst hebben nu even een wat ander verloop dan voorzien. De activiteiten en de begroting voor 2020 worden nu noodgedwongen bijgesteld. Wij houden u op de hoogte via onze website en onze nieuwsbrieven. Hier leest u al iets van de aangepaste projecten die HoPe deels samen met andere NGO’s organiseert.

Het bestuur van HoPe NL
juni 2020

 

 

 

 

 

 

 

anbi

...en druk enter
...en druk enter