Gewijzigd logo

Zoals uit diverse recente berichten blijkt, informeren wij u met enthousiasme over het belangrijke werk van HoPe in Peru en over de huidige omstandigheden. Dáár ligt onze focus. Minder vaak berichten wij over (organisatorische) zaken rondom de stichting zelf. In dit bericht maken wij daarop een uitzondering in verband met een tweetal wijzigingen. Recent is het logo van Stichting HoPe Nederland aangepast en binnenkort zal Maarten Elling zijn functie als voorzitter neerleggen.    

Een logo is belangrijk voor de herkenbaarheid in communicatie van een organisatie. Zeker in onze snelle maatschappij, waarin al veel vergankelijk is, is het van belang dat in één oogopslag duidelijk wordt wie de afzender van een bericht of welke andere uiting dan ook is. En doordat het consequent gevoerd wordt, raakt het vertrouwd. Herkenbaar.
 
Logo Stichting HoPe 2020De activiteiten van HoPe zijn ondergebracht in twee organisaties: Fundación HoPe Holanda-Perú en Stichting HoPe Nederland. Elk met een eigen logo. Dat zorgde met name bij fondsenwerving voor verwarring en vragen want "met wie praten we dan op welk moment?". Bij beide stichtingen was meer behoefte aan eenduidigheid. Daarnaast komt het woord 'hope' vaak voor in namen van stichtingen, waarbij het een andere betekenis en associatie heeft dan in onze naam. Uiteraard gelden deze ook voor ons, maar er is nog een andere reden voor de aanpassing.Logo Hope Perú Anders dan bij het Peruaanse logo ontbrak in het Nederlandse logo de toevoeging Holanda-Perú. Terwijl 'HoPe' in onze naam juist zeer specifiek en daarmee onderscheidend is; het geeft de relatie tussen Nederland en Peru weer. De vraag waar 'HoPe' in ons logo voor staat, werd ons vaak gesteld.
 
Deze overwegingen hebben ertoe geleid dat beide stichtingen voortaan hetzelfde logo (in twee taalversies) zullen voeren. Ook al lijkt het slechts een 'cosmetische' aanpassing, beide stichtingen zijn eensgezind in het streven duidelijk te zijn over ons gemeenschappelijke doel, wat we doen en waar we voor staan.

anbi

...en druk enter
...en druk enter