Aprendo en casa – Ik leer thuis

2020 11 Aprendo in casaOnderwijs tijdens lockdown

Hoewel de lockdown in Cusco en omgeving langzamerhand wat wordt verlicht, zijn de scholen nog niet open. Dat zou ook niet echt logisch zijn aangezien het schooljaar daar over twee weken voorbij is. Alle hoop is gevestigd op half maart 2021, het begin van het nieuwe schooljaar. De verwachting is dat de scholen dan weer kunnen beginnen.

Wanneer we de balans opmaken kunnen we niet anders dan constateren dat er een heel schooljaar verloren is gegaan. Natuurlijk is er wel iets gebeurd. Eerder berichtten we over het project van de overheid "Aprendo en casa", een prijzenswaardige poging om de onderwijsschade te beperken via het internet.

We stelden vast dat dat niet voor alle kinderen in alle omstandigheden succesvol verliep. De kinderen die van huis uit Quechua spreken kunnen lang niet altijd het Spaans voldoende volgen en begrijpen. Bovendien hebben deze kinderen lang niet altijd toegang tot internet. We vertelden toen ook dat HoPe-medewerkers en leraren zich extra inspanningen getroosten om de kinderen in de gelegenheid te stellen optimaal van het internet programma te profiteren. Zij maken en verspreiden extra werkbladen, kijken huiswerkopdrachten na en sturen dat weer terug en zij creëren extra “contactmomenten”, hetzij fysiek, hetzij per telefoon, soms meerdere malen per week.
En passant kunnen zij dan ook een beetje in de gaten houden of het op andere gebieden al dan niet goed gaat met de kinderen en vooral of de situatie bij hun thuis wel veilig is.

anbi

...en druk enter
...en druk enter