Seksuele educatie

In het schooljaar 2020 zou HoPe het programma voor “Seksuele educatie en voorkoming van seksueel geweld tegen kinderen en jongeren” op een groot aantal scholen integreren in het onderwijsprogramma. Dat is er niet van gekomen omdat er geen onderwijs werd gegeven, behalve dan, in zeer beperkte mate, via internet. Wanneer de scholen dit jaar weer beginnen is nog onzeker. 

HoPe heeft nu het plan opgevat om seksuele educatie op te nemen in het programma voor voedselzekerheid. Belangrijk om te melden is dat dat plan niet vanuit HoPe komt. HoPe heeft dit idee ontwikkeld naar aanleiding van vragen van een aantal van de deelnemers aan het voedselproject. Daarmee is dan al één van de voorwaarden voldaan om van het project een succes te maken. 

Het is bekend dat (seksuele) mishandelingen en huiselijk geweld in het algemeen tijdens de pandemie wereldwijd sterk zijn toegenomen. Peru vormt daarop zeker geen uitzondering. Binnen de dorpen waar HoPe werkt hebben we in het afgelopen jaar ook een stijging van het aantal kindermoeders kunnen waarnemen. Ook deze trend is niet specifiek voor Peru maar we worden er wel zichtbaar mee geconfronteerd binnen onze programma’s. 

Binnen het programma voor voedselzekerheid, waarbij zoals eerder gezegd ruim 500 families betrokken zijn, werken we in grotere en kleinere groepen. De deelnemers zijn over het algemeen jonge gezinnen en jongeren. HoPe wil van deze omstandigheid gebruik maken om thema’s met betrekking tot seksuele educatie en voorkoming van seksueel geweld tegen kinderen en jongeren aan te kaarten. 

Uiteraard zal het programma een wat andere uitvoering krijgen dan wanneer we dit binnen de scholen behandeld zouden hebben. Het programma wordt uitgevoerd door twee HoPe-medewerksters, die onderwijskundig en psychologisch geschoold zijn. Zij heten Rosa en Liceht. Zij zijn al bezig met het opstellen van een programma dat we in de komende maanden samen met de jongeren van het programma voor voedselzekerheid zullen uitvoeren. Beiden spreken vloeiend Quechua, wat een absolute noodzaak is voor het werken in deze gemeenschappen, en zeker bij een onderwerp dat hier aan de orde is. Wegens deelname aan het programma Vivir sin miedo van de Allianza gedurende het vorige jaar beschikken zij ook al over veel beproefd materiaal.

2021 01 Seksuele educatie

anbi

...en druk enter
...en druk enter